Ledningar

Elektrisk ledningsdiagram i lägenheten: expertråd

Kunskap om placeringen av alla delar av det elektriska nätverket i lägenheten, samt platserna för ledningar kan vara till nytta för dig under reparationsarbetet.

Hur man installerar lådan under strömbrytaren eller uttaget

Nästan alla hus och lägenheter använder dolda elektriska ledningar, och omkopplare och uttag finns i väggarna. För att hela systemet ska gömma är det nödvändigt att installera installationslådorna för uttag eller omkopplare.

Elektrisk ledningsdiagram i lägenheten: expertråd

Kunskap om placeringen av alla delar av det elektriska nätverket i lägenheten, samt platserna för ledningar kan vara till nytta för dig under reparationsarbetet.

Praktiska trefasmätningsanslutningsdiagram, val och installation

Korrekt vald räknare - huvudassistenten i ekonomin. Att göra rätt val när du köper, det första du behöver bestämma - enfas eller trefas. Men hur skiljer de sig från varandra, hur är installationen klar och vad är för och nackdelar med var och en av dem?

Räknare

Verktyg

Magnetstartare: syfte, enhet, anslutningsdiagram

Effekten till elmotorerna är bättre att applicera genom magnetiska förrätter (även kallade kontaktorer). För det första ger de skydd mot inrushströmmar. För det andra innehåller det normala kopplingsschemat för den magnetiska starteren kontroller (knappar) och skydd (termiska reläer, självupptagningskretsar, elektriska spärrar, etc.).

Vi kopplar ljuskronan med tre ledningar till en dubbelbrytare

En ljuskrona med flera lampor är inte bara ett inslag i inredningen, utan också en apparat som gör att du kan skapa olika ljusförhållanden, samt att spara mycket på el.