Kabeldragning i ett privat hus - vad det är och hur man gör det

 • Tråd

Det första steget i utförandet av elverk - utarbeta kopplingsschemat. Detta är nödvändigt för att inte möta hinder i arbetet, liksom för att påskynda och förenkla installationsprocessen.

Efter att ha gjort systemet kommer vi att kunna göra en exakt lista över nödvändiga material och ta reda på alla nödvändiga parametrar - trådens längd och tvärsnitt, tvärsnittet i olika områden (det kan vara nödvändigt att använda en annan sektion), det önskade antalet uttag, byter. Schemat är nödvändigt för korrekt val av korsningslådor - hur många de borde vara, vilka parametrar de borde ha, och så vidare.

Med hjälp av ett korrekt upprättat kopplingsschema bestämmer vi var strömelementen kommer att vara placerade - omkopplingsbordet, mätinstrument, ingång av strömkablar, automatiska omkopplare. En viktig punkt som måste vara väl genomtänkt - att öppna eller stänga ledningar?

Öppet eller stängt

Om huset är byggt av trä kan ledningarna endast vara öppna. Samtidigt är det nödvändigt att överväga brandsäkerhetsfrågor. För att ge brandskydd mot väggar, använd en metallhylsa för att placera el.

Om huset är byggt av tegel eller annat brännbart material kan ledningarna vara öppna eller stängda. Ledningar kan läggas i speciella rör som löper längs ytan (detta ger enkel åtkomst).

Du kan också gälla tinkers, efter att du har lagt på trådavstämningen appliceras gips. I det här fallet blir åtkomst svårare, men inredningen ser mer estetisk ut. Men i alla fall används kopplingsboxar med normal åtkomst vid ledningarnas förbindning.

Sammanställningsförfarande

Som regel levereras el i ett privathus med en öppen metod för installation längs en ingångstråd från en central kraftledning på 0,3-0,4 kW.

Inte så länge sedan började de öva installationen av en mätare på gatan, i en växel. En nödmätare och en strömbrytare installeras på ingångsfördelningspanelen.

Från distributionskortet börjar vi distribuera el inuti huset. Välj först konsumtionsgrupperna:

 • belysning;
 • sockets;
 • kraftgrupp (värmepanna, tvättmaskin, spis, andra apparater);
 • tvättstugor (bad, garage, källare, golvvärme och andra).

Efter fördelningen i grupper och räknar antalet konsumenter installerar vi separata skyddsanordningar - det här inkluderar automatiska maskiner och ouzo. Om huset är tillräckligt stort bör konsumenterna delas upp i våningar eller enskilda delar av huset.

Ett exempel på ett trefas elektrisk ledningsskema i ett privat trähus visas i figuren:

Funktioner vid beräkning av material och komponenter

Efter att ha gjort systemet beräknar vi kabellängden, vi överväger hur många strömställare, uttag och brytare som behövs. Vi tar hänsyn till att enfas eller differentialautomatik kommer att behövas. Om det finns skäl att frukta privata spänningsöverskott bör installationen av nuvarande stabilisatorer övervägas.

Vid upprättandet tar systemet hänsyn till följande krav:

 • Kabelmaterialet och dess tvärsnitt måste väljas korrekt;
 • ta hänsyn till villkoren för uppvärmningsströmmen;
 • risken för eld måste uteslutas
 • transmissionsspänningsförluster måste minimeras
 • Tillförlitligheten och hållbarheten hos strukturen bör maximeras.

Vid denna tidpunkt använder de kopparledet på 2,5 kvm för belysningen av 1,5 kvm, för hällen 6 kvm.

Trefas strömledningar

Vanligtvis är strömförsörjningen till huset via en 0,4 kV överheadledning. Från kraftledningens stöd till den inledande elektriska panelen är 3 faser L1, L2, L3 lämpliga. En skyddande och en fungerande "PEN" -tråd (dvs. enfasförsörjning) bör installeras. Från utelagsskärmen slås strömmen på den inre skärmen, varifrån strömmen levereras till två grupper av konsumenter. För varje konsumentgrupp installerad RCD eller automatisk.

märkning

Markeringen börjar med huvudkabeln av kablar. Det bör noteras de platser där det finns grenar och svängar, liksom kabelns plats genom väggarna. Även platser för montering av uttag och omkopplare är placerade.

Kom ihåg att trådarna kan placeras strikt vertikalt eller horisontellt (detta är nödvändigt för att skydda ledningarna mot skador). Det rekommenderas att lägga ledningen på väggen, avståndet från taket är 20 cm.

montering

Eftersom det i en privat hus vanligtvis används mer energi än i en lägenhet, bör tvärsnittet av den använda tråden vara större. Använd vanligtvis en sektion på 10 kvm.

Huvuddelen av uttag som används för bärbara elektriska apparater. Ganska ofta kombineras de i en grupp (3-5 stycken) med en gemensam mat. För strömförsörjning kopparkabel VVGnd 3 * 2.5 används.

För att skydda denna grupp är en strömbrytare inställd, nominell till 25 ampere. Vid användning av ett trefas-nätverk är det nödvändigt att överväga lastfördelningen mellan faserna.

För en belysningsgrupp används en strömbrytare med 10 eller mindre ampere (även om en starkare analog kan användas beroende på ljusets intensitet).

För stationära enheter används ett enda (för enfaset nätverk) eller trefasuttag. För en elspis är strömuttaget vanligen drivet med fyrdraftsenheter (för ett trefaset nätverk) och tre trådar för en enfas en.

För tvättmaskiner och golvvärme rekommenderas att man installerar en separat linje, försedd med strömbrytare. Strömförsörjningen är lagd i tre kärnor (detta kommer att ge jordning).

Tidigare användes både aluminium och koppar för ledning. Nu används bara kopparröring. Om huset är gammalt och du byter ledningar, kan du inte använda både aluminium- och koppartråd, eftersom en kemisk reaktion uppstår.

Koppertråden har lägre motstånd jämfört med aluminium, och över tiden bildas en oxidfilm på aluminium. Eftersom elektrikeren i ett privat hus bör ordnas så säkert som möjligt, bör materialen inte sparas. Köp elektrisk utrustning i specialaffärer, helst i originalförpackningen (bay), med fabriksetikett.

Ett intressant videoklipp om hur du ska göra elektriska ledningar i ett privat trähus med egna händer:

Elektrisk utrustning, ljus, belysning

Även för 15-20 år sedan var belastningen på gallret relativt liten, idag har närvaron av ett stort antal hushållsapparater provat en ökning av lasten ibland. Gamla kablar kan inte alltid klara en stor belastning och över tiden behöver man byta ut dem. Att lägga elektriska ledningar i ett hus eller lägenhet är en fråga som kräver viss kunskap och färdigheter från befälhavaren. Först och främst handlar det om kunskap om ledningsregler, förmåga att läsa och skapa ledningsdiagram, samt ledningsförmåga. Naturligtvis kan du göra ledningarna med egna händer, men för det här måste du följa de regler och rekommendationer som anges nedan.

Elektriska ledningsregler

All byggverksamhet och byggmaterial är strikt reglerad av en uppsättning regler och krav - SNiP och GOST. När det gäller installation av elkablar och allt relaterat till el bör du vara uppmärksam på Reglerna för enhetens elektriska installationer (förkortad som PUE). Detta dokument beskriver vad och hur man gör när man arbetar med elektrisk utrustning. Och om vi vill lägga ledningarna måste vi studera det, särskilt den del som gäller installation och urval av elektrisk utrustning. Nedan följer de grundläggande regler som ska följas vid installation av elkablar i ett hus eller lägenhet:

 • Viktiga element i elektriska ledningar, såsom distributionskassetter, mätare, uttag och omkopplare bör vara lättillgängliga;
 • Installation av omkopplare sker i en höjd av 60-150 cm från golvet. Växlarna är placerade på platser där den öppna dörren inte hindrar åtkomst till dem. Detta betyder att om dörren öppnas till höger, är strömbrytaren på vänster sida och vice versa. Ledningen till omkopplarna läggs från topp till botten;
 • uttag bör monteras i en höjd av 50 - 80 cm från golvet. Detta tillvägagångssätt dikteras av översvämningssäkerheten. Även socklar installeras på ett avstånd av mer än 50 cm från gas- och eldspisar samt radiatorer, rör och andra jordade föremål. Ledningen till utloppet läggs uppåt;
 • Antalet uttag i rummet ska motsvara 1 pc. på 6 m2. Kök är ett undantag. Det anger hur många uttag som behövs för att ansluta hushållsapparater. Det är förbjudet att installera utlopp på toaletten. För utlopp i badrummet utanför den, sätter en separat transformator ner;
 • Ledningar inom eller utanför väggarna utförs endast vertikalt eller horisontellt, och ledningens placering visas på ledningsplanen.
 • Ledningarna läggs på ett visst avstånd från rör, golv och andra saker. För horisontellt krävs ett avstånd på 5 till 10 cm från balkarna och takskenorna och 15 cm från taket. Från golvet är höjden 15-20 cm. Vertikala ledningar placeras på ett avstånd av mer än 10 cm från dörrens kant eller fönsteröppning. Avståndet från gasrören ska vara minst 40 cm;
 • När du lägger på externa eller dolda ledningar är det nödvändigt att se till att den inte kommer i kontakt med metalldelarna i byggnadsstrukturerna.
 • När man lägger flera parallella ledningar ska avståndet mellan dem vara minst 3 mm, eller varje tråd ska vara gömd i en skyddslåda eller korrugering.
 • Ledningar och anslutning av ledningar utförs inom specialfördelningslådor. Korsningarna är noggrant isolerade. Anslutningen av koppar- och aluminiumkablar mellan dem är strängt förbjuden;
 • jordning och neutrala trådar är bultade till enheterna.

Design och ledningsplan

Elektrisk ledningsarbete börjar med att skapa ett projekt och kopplingsschema. Detta dokument är grunden för framtida husledning. Att skapa ett projekt och ett system är ganska allvarligt och det är bättre att överlämna det till erfarna specialister. Anledningen är enkel - det beror på säkerheten att bo i ett hus eller lägenhet. Projektskapande tjänster kostar ett visst belopp, men det är värt det.

De som är vana med att göra allt med egna händer, måste följa reglerna ovan, samt ha studerat grunderna för elteknik, gör självständigt ritningar och beräkningar för belastningarna på nätverket. Det finns inga speciella svårigheter i detta, särskilt om det finns åtminstone en del förståelse för vad elström är och vad konsekvenserna av felaktig hantering är. Det första du behöver är en legend. De visas på bilden nedan:

Med hjälp av dem gör vi en ritning av lägenheten och planerar belysningspunkterna, installationsplatsen för strömställare och uttag. Hur mycket och var de installeras beskrivs ovan i reglerna. Huvudsyftet med ett sådant system är en indikation på enheternas monteringsplats och läggning av ledningar. När man skapar ett kopplingsschema är det viktigt att tänka på förhand var, hur mycket och vilken typ av hushållsapparater som ska stå.

Nästa steg i att skapa en krets blir ledningarna till anslutningspunkterna på kretsen. Vid den här tiden måste du bo. Anledningen är i typen av ledningar och anslutning. Det finns flera sådana typer - parallell, sekventiell och blandad. Den senare är den mest attraktiva på grund av den ekonomiska användningen av material och maximal effektivitet. För att underlätta installationen av ledningar är alla anslutningspunkter uppdelade i flera grupper:

 • belysning av kök, korridor och vardagsrum;
 • belysning toaletten och badrummet;
 • strömförsörjningsutrymmen vardagsrum och korridor;
 • strömförsörjning av köksuttag;
 • eluttag för elektriska spisar.

Ovanstående exempel är bara ett av många alternativ för belysningsgrupper. Det viktigaste som måste förstås är att om du grupperar anslutningspunkter, minskas materialmängden och kretsen i sig blir enklare.

Det är viktigt! För att förenkla ledningarna till utloppet kan socklarna läggas under golvet. Ledningar för överbelysning läggs inuti golvplattorna. Dessa två metoder är bra att använda om du inte vill göra väggar. I diagrammet är denna ledning markerad med en streckad linje.

Även i projektet indikerar ledningen beräkningen av beräknad ström i nätverket och materialet som används. Beräkningen utförs enligt formeln:

I = P / U;

där P är den totala effekten hos alla använda enheter (Watts), U är nätspänning (Volt).

Till exempel en vattenkokare med 2 kW, 10 60 W lampor, en mikrovågsugn på 1 kW, ett 400 W kylskåp. Ström 220 volt. Som ett resultat (2000+ (10x60) + 1000 + 400) / 220 = 16,5 Ampere.

I praktiken överstiger nuvarande styrka i nätverket för moderna lägenheter sällan 25 A. På grundval av detta väljs allt material. Först och främst gäller den elektriska ledningsdelen. För att underlätta urvalet visar tabellen nedan huvudparametrarna för tråd och kabel:

Tabellen visar extremt noggranna värden, och eftersom ganska ofta strömens styrka kan fluktuera krävs en liten marginal för själva kabeln eller kabeln. Därför rekommenderas alla ledningar i en lägenhet eller ett hus att utföra följande material:

 • tråd VVG-5 * 6 (fem kärnor och ett tvärsnitt på 6 mm2) används i hus med trefas strömförsörjning för att ansluta belysningspanelen med huvudskärmen;
 • tråd VVG-2 * 6 (två trådar och ett tvärsnitt på 6 mm2) används i hus med tvåfasig ström för att ansluta belysningspanelen med huvudkortet;
 • tråd VVG-3 * 2.5 (tre kärnor och ett tvärsnitt på 2,5 mm2) används för de flesta ledningarna från belysningspanelen till korsningslådorna och från dem till uttagen;
 • tråd VVG-3 * 1,5 (tre trådar och ett tvärsnitt på 1,5 mm2) används för anslutning från kopplingsboxar till belysningspunkter och strömbrytare;
 • tråd VVG-3 * 4 (tre trådar och ett tvärsnitt på 4 mm2) används för elektriska spisar.

För att ta reda på trådens exakta längd måste du springa lite med måttbandet runt huset och lägga till ytterligare 3-4 meter marginal till resultatet. Alla ledningar är anslutna till belysningspanelen, som installeras vid ingången. I ett skydd monteras automatiska skyddsmaskiner. Detta är vanligtvis en 16 A och 20 A RCD. Den första används för belysning och strömbrytare, den andra för uttag. För en elektrisk spis är en separat RCD på 32 A installerad, men om plattans ström överstiger 7 kW, ställs RCD in på 63 A.

Nu behöver du räkna ut hur mycket du behöver uttag och distributionslådor. Det är allt ganska enkelt. Titta bara på diagrammet och gör en enkel beräkning. Förutom de ovan beskrivna materialen kommer olika förbrukningsvaror att krävas, såsom elektriska tejp och PPE-lock för anslutning av ledningarna, såväl som rör, kabelkanaler eller ledningar för elektrisk ledning, podrozetniki.

Elinstallation

I arbetet med installationen av elektriska ledningar är inget för komplicerat. Det viktigaste under installationen är att följa säkerhetsanvisningarna och följ anvisningarna. Allt arbete kan göras ensam. Från verktyget för installation behöver du en tester, en hammerborr eller en kvarn, en borrmaskin eller en skruvmejsel, en tang, en tang och en kors- och slitsskruvmejsel. Var inte överflödig lasernivå. Eftersom utan det är ganska svårt att göra vertikal och horisontell markering.

Det är viktigt! När du utför reparationer med att byta ledningar i ett gammalt hus eller lägenhet med dolda ledningar måste du först hitta och vid behov ta bort gamla ledningar. Använd därför sensorkablarna för dessa ändamål.

Layout och kanalberedning för ledningar

Börja installationen med markup. För att göra detta, använd en markör eller penna för att placera ett märke på väggen där ledningen läggs. Samtidigt följer vi reglerna för placering av ledningar. Nästa steg är att markera platserna för installation av belysningsarmaturer, uttag och kontakter och belysningspanel.

Det är viktigt! I nya hem finns en speciell nisch för belysningspanelen. I den gamla fliken hängde bara på väggen.

Efter att ha slutförts med märkningen, fortsätter vi antingen till installationen av ledningarna på ett öppet sätt, eller vid brytning av väggarna för dolda ledningar. Först, med hjälp av en perforator och en speciell munstyckekrona skärs hål för montering av uttag, omkopplare och korsningslådor. För trådarna själva görs axlar med en kvarn eller en perforator. Under alla omständigheter kommer det att finnas mycket damm och smuts. Djupet på portens spår ska vara ca 20 mm och bredden ska vara sådan att alla ledningar lätt kan placeras i spåret.

När det gäller taket finns det flera alternativ för att lösa problemet med att placera och fästa kablarna. Den första - om taket är monterat eller spänt, så är alla kablar enkelt fastsatta i taket. Den andra är en grundstråle för ledning. Tredje - ledningar gömmer sig i taklocket. De två första alternativen är extremt enkla i körning. Men för det tredje är det nödvändigt att göra några förklaringar. I panelhus används överlappningar med inre hål, det räcker att göra två hål och sträcka ledningarna inuti överlappningen.

Vi har slutat med rakning, vi fortsätter till slutförberedelse för installation av ledningar. Ledningar för att få dem in i rummet, du måste sträcka genom väggarna. Därför är det nödvändigt att stansa genom hålslaget. Vanligtvis görs sådana hål i hörnet av rummet. Vi gör också ett hål för plantkablarna från distributionspanelen till belysningspanelen. Efter att ha avslutat väggbrytningen börjar vi installationen.

Installation av öppna elektriska ledningar

Börja installationen med installationen av belysningspanelen. Om en särskild nisch skapades för det, lägger vi den där, men om inte, så hänger vi helt enkelt på väggen. Inne i skärmen sätt RCD. Deras antal beror på antalet belysningsgrupper. Skärmen monterad och klar för anslutning ser ut så här: i övre delen finns nollkontakter, jordning nedan, automatiska maskiner installeras mellan terminalerna.

Nu kommer vi in ​​i ledningen VVG-5 * 6 eller VVG-2 * 6. På sidan av fördelningskortet utför elinstallatorn kablarna, så för tillfället kommer vi att lämna den oansluten. Inuti belysningspanelen är ledningsledningen ansluten enligt följande: den blå ledningen är ansluten till noll, den vita till den övre kontakten på RCD och den gula ledningen med en grön rand är ansluten till marken. RCD-skivor är sammankopplade i serie på toppen med en jumper från vit tråd. Gå nu till ledningens öppna väg.

Vi fixerar kanal- eller kabelkanalerna för elektriska ledningar längs de linjer som beskrivits tidigare. Ofta med öppna ledningar försöker kabelkanalerna sig vara nära baseboarden, eller vice versa, nästan under själva taket. Vi fixerar rörlådan med självgängande skruvar med ett steg på 50 cm. Vi gör det första och sista hålet på avståndet 5 - 10 cm från kanten. För att göra detta borrar vi hål i väggen med hjälp av en perforator, hammar hylsan inuti och fixar kabelkanalen med självgängande skruvar.

Ett annat distinkt drag hos öppna ledningar är uttag, omkopplare och distributionsboxar. Alla är hängda på väggen, i stället för vmurovyvatsya inuti. Därför är nästa steg att installera dem på plats. Det är tillräckligt att fästa dem på väggen, markera platserna för fästelement, borra hål och fixa dem på plats.

Fortsätt sedan till ledningarna. Vi börjar med att placera huvudlinjen och från socklarna till belysningspanelen. Som redan noterat använder vi denna tråd VVG-3 * 2.5. För enkelhetens skull börjar vi från anslutningspunkten i panelens riktning. I slutet av tråden hänger vi en etikett som indikerar vad tråden är och varifrån den kommer. Därefter läggs kablarna VVG-3 * 1.5 från strömbrytare och belysningsenheter till anslutningsfack.

Inuti distributionskassorna ansluter vi ledningarna med PPE eller försiktigt isolerar det. Inuti belysningsskärmen är huvudkabeln VVG-3 * 2.5 ansluten enligt följande: Brun eller röd kärnfas, ansluten till undersidan av RCD, blå noll, ansluten till nollbussen på toppen, gul med en grön rand - marken till bussen längst ner. Med hjälp av testaren kallar vi alla ledningar för att eliminera eventuella fel. Om allt är i ordning kallar vi elektrikeren och ansluter till växeln.

Installation av dolda kablar

Att utföra dolda kablar är ganska enkelt. Betydande skillnad från öppet endast i sättet att dölja ledningar från ögonen. Resten av åtgärden är nästan densamma. Först installerar vi belysningspanelen och UZO-automaten, då startar och ansluts ingångskabeln från sidan av distributionspanelen. Lämna det också utan anslutning. En elektriker kommer att göra det. Installera sedan inuti fördelningsboxar och inbyggda nischer.

Gå nu till ledningarna. Den första som lägger huvudlinjen från vajern VVG-3 * 2.5. Om det är planerat, lägg sedan ledningarna till utlopp i golvet. För att göra detta, börjar VVG-3 * 2.5-kabeln i ett rör för elektrisk ledning eller en speciell korrugering och köra den till den punkt där ledningen förs till uttagen. Där lägger vi tråden inuti spåren och vindar den in i undersidan. Nästa steg är att lägga ledningen VVG-3 * 1.5 från omkopplarna och belysningspunkterna till kopplingsboxarna, där de är anslutna till huvudtråden. Alla föreningar är isolerade med PPE eller tejp.

I slutet kallar vi hela nätverket med hjälp av en tester för eventuella fel och ansluter till belysningspanelen. Anslutningsmetod liknar den som beskrivs för öppen ledning. När vi slutfört stänger vi spåren med ett gipsspackel och bjuder en elektriker att ansluta den till växeln.

Att lägga elektriker i ett hus eller lägenhet för en erfaren mästare är ganska lätt. Men för dem som är dåligt kända i el, bör du ta hjälp av erfarna proffs från början till slut. Detta kommer naturligtvis att kosta pengar, men på så sätt kan du skyddas mot misstag som kan orsaka brand.

Hur man gör elektriska ledningar i ett privat hus eller lägenhet

Är du bekant med grunderna inom elteknik och har upprepade gånger stött på elektricitet i praktiken? Då kommer den nya ledningen i huset eller lägenheten av ett litet område inte att bli ett oöverstigligt hinder - du kommer enkelt att montera det med egna händer. För att göra allt rätt måste du förstå nyanser av ledningar och bestämma arbetsordningen. Detta material är inriktat på täckningen av dessa problem i en tillgänglig form.

Dra upp kopplingsschema

Låt oss göra en reservation direkt: vi talar om ett enfaset nätverk med en spänning på 220 volt, som redan har anslutits till ett privat hus med ett område på 100-150 m² eller en lägenhet. Specialiserade organisationer är inblandade i design och installation av 380 V trefasströmsnät för stora stugor. I det här fallet är det inte meningsfullt att starta elkablarna själv, för utan ett kraftprojekt och samordnad inbyggd dokumentation tillåter förvaltningsbolaget inte anslutning till sin kommunikation.

Således innehåller ovanstående typiska kopplingsschema för en bostadsbyggnad följande element (från kabelinmatning):

 • ingångsbrytare med en rating på 25 ampere;
 • elektrisk mätare (helst - multirate);
 • restströmbrytare - RCD, märkt för trippström 300 mA;
 • 20 En differentialautomat, utlösad vid en läckström på 30 mA, - för att skydda nätuttaget,
 • Automatiska omkopplare med en värdet på 10 A för belysning (mängden beror på antalet ledningar till armaturerna);
 • elektrisk skåp, utrustad med en noll och jordbuss, samt DIN-skenor för montering av automatisk och RCD:
 • kabelledningar med kopplingslådor som leder till uttag för anslutning av hushållsapparater och belysningsarmaturer.

Obs. Enligt PUE bör strömförsörjningen av badrum, bad, bastu och andra rum med hög luftfuktighet utföras med en separat linje skyddad av en UZO eller diphavtomat med en tröskel på 10 mA.

Funktionsformen för de listade elementen är som följer. Kretskort skyddar filialer eller systemet som helhet från kortslutning, en RCD skyddar dig mot elektrisk stöt och differentialbrytaren kombinerar dessa två funktioner. Den senare ska installeras på varje kraftledning. För att skydda hushållsapparater från strömavbrott kan du komplettera kretsen med ett skyddsrelä som installerats efter huvudströmbrytaren, som beskrivs av mastern i videon:

För att göra ett komplett elektrifieringsschema måste du rita en plan för huset för hand och placera belysningsenheter med uttag på den. Ange platsen för den elektriska panelen och sprida ledningarna från den längs väggarna, markera varje par (fas och noll) med en linje, som elektrikerna gör (kallad enlinjediagrammet). Ett exempel på en sådan skiss visas på bilden.

Hjälp. I privata hus och stugor är en växelplatta vanligtvis placerad i ett tekniskt rum, till exempel i ett garage, ibland i korridoren. Samma bild observeras i höga nya byggnader. I sovjettens hus - "Chrusjtjov" och "Tjeckar" -plattformar installerades massivt i ingångarna, men sedan började ägarna att överföra dem till sin hall för att skydda sig från stölden på diskarna.

Framställning av material

För att köpa de nödvändiga installationsmaterialen och bestämma deras kvantitet, ta den elektriska kretsen som utgångspunkt. Kontroller, skydd och mätelement, som finns i panelen, som redan anges på den, återstår att hämta kabelprodukter och elektriska anslutningar (kontakter och uttag kan köpas senare). På detta konto är rekommendationerna:

 1. Använd elektriska ledningar för ledning av kopparkabel VVG på 3 fasta ledningar och dess sorter. Ta inte aluminium och strängade ledningar (till exempel PVA), avsedda för andra ändamål.
 2. Kopparledningar i en lägenhet eller ett privathus som levererar belysningsanordningar måste ha ett minsta tvärsnitt på 1,5 mm². Anslutningsnätet måste tillverkas med en 2,5 mm²-kabel, och jordkretsens anslutning måste göras med en sektion av 6 mm².
 3. Om det är nödvändigt att dra en extern linje från pelaren till byggnaden, använd självbärande CIP-kabel för 16 mm² och speciella hängande fästen.
 4. För dold kabeldragning, använd en metallslang eller ett korrugerat plastband av lämplig diameter (kablarna ska inte uppta mer än 40% av skyddshylsans hålrum), fastsatta på spärren eller klämmorna.
 5. Täck inte över ett stort antal singelrumsuttag på olika ställen, det är bättre att sätta ett par kvarter för 4-5 pluggar. För köket är en grupp av 5 uttag tillräckligt.
 6. Beräkningen av antalet terminallådor utförs enligt diagrammet nedan, där korrekt ledning visas. Lådan är placerad på varje gren av huvudvägen.

Rådet. För kraftledningar laddade med installationer med en kapacitet på över 3,5 kW, bör kabelns tvärsnitt väljas genom beräkning. Vi rekommenderar att du löser problemet med specialister, eftersom inmatningsautomaten och resten av utrustningen också måste väljas individuellt och utan strömförsörjningsprojektet inte räcker.

Innan du beräknar mängden kabelprodukter, överväga metoden att placera elektriska ledningar. Det bästa alternativet - späd ledarna för tak och väggbeklädnad av gipsskivor, i golvet eller under sockeln. Detta tillvägagångssätt kommer att skydda kommunikation från skador under efterföljande reparationer och är lätt att förverkliga i ettrums- och tvårumslägenheter i panelhus.

I trähus, byggda av trä eller ramteknik, utövas öppna interna ledningar - på isolatorer eller i plastkanaler, vilket görs på bilden. I det här fallet är det mer lämpligt att lägga ett nätverk av en platt mängd kabel - VVG-P. Glöm inte om lågströmsledningar - tvinnat par för Internet, signalering och så vidare, de måste också spädas ut i rummen.

Det är också värt att nämna den retro-stil ledningar som blandar harmoniskt med interiören i någon trä bostad, inklusive en trä en. Men kom ihåg att priset på komponenter är tre gånger högre än vanliga material, och installationsmetoden som visas i videon kräver vissa färdigheter.

Minsta verktygssats

För enheten eller utbytet av elektriska ledningar med egna händer behöver du följande uppsättning verktyg:

 • Bulgariska med cirklar på betongen för att göra furer i tegelsten eller murade murar;
 • en hammare och en mejsel för att skära upp bottenplattornas bo
 • nippers, tänger;
 • roulette och konstruktion nivå;
 • smal metallspatel;
 • skruvmejslar med olika slitsar;
 • kniv för skärning av kablar.

Rådet. I stället för en vanlig kniv, använd bättre ett specialverktyg, vars prov visas på bilden. Den är utrustad med en liten häl i slutet, vilket gör att du kan ta bort isoleringen från ledningarna utan att skada kopparledningarna och är säker för händerna.

Elinstallation

Som regel utförs denna ansvariga arbetsplats av en elektriker. Men i ett litet bostadshus eller ett hus för flera rum kan du själv lösa problemet om du följer de stegvisa instruktionerna:

 1. Skruva fast lådan mot väggen bredvid kabelanslutningen. Monteringshöjd - 1,5 m över golvet. Om det är nödvändigt, ihålig ett urtag i väggen.
 2. Sätt DIN-skenorna för montering av maskiner och 2 däck - för anslutning av neutrala (N) och jordande (PE) ledningar. Kör den externa kabeln genom hålet, separera den och anslut "noll" till bussen. Upprepa åtgärden med en jordningsledare.
 3. Fäst RCD, räknaren och alla automater. Anslut neutralen och fasen från strömkabeln till ingångssäckens kontakter.
 4. Utför intern kabeldragning enligt schemat, med isolerad enkelkärnad ledning med ett tvärsnitt på 6 mm². För tillförlitlig kontakt med klämmorna på strömbrytare på de utsatta ledningarna, placera speciella tips i form av en plugg.

Rådet. När du installerar ledare, observera färgmärkningarna som indikerar deras tillhörighet. Nolllinjen indikeras i blått, marken är markerad i gulgrön, och fasen är oftast brun, svart eller röd.

När du köper och monterar ett skåp för en elektrisk panel måste du också ta hand om placeringen av säkerhetskopieringsautomater, vilket kan vara användbart senare. Därför bör 3-4 ställen vara kvar på tåget. Om alla nyanser av sammansättningen av denna viktiga kropp beskrivs i videon:

Hur ledningen är monterad

Tidigare späddes kraftnätet på väggarna innan du applicerade gipsskiktet och fästes med alabasterlösning. Nu för installation av andra metoder används, nämligen - läggning i grindarna med ett djup av 2 cm, skär i gips eller luftbetong. Tekniken är som följer:

 1. Markera vägen för varje rad med hjälp av en nivån och vadderad ledning, från början av den elektriska panelen. Kom ihåg att de dolda kablarna i huset borde vara stående vertikalt och horisontellt och rotera i rätt vinkel. Markera installationspunkterna för uttag och växlar.
 2. Utför spårmarkeringarna, observera bredden på spåret för enkelkabeln - 2 cm. Klipp ut urtagen för botten och korsningslådorna.
 3. Installera podozetniki och lådor på dowels eller alabaster-lösningen. Försök hålla den horisontella så att socklarna står exakt. Glöm inte att klippa till de tekniska sidopunkterna för kabelingång.
 4. Behandla grindarna med en primer och placera de förutmätta delarna av kabel i dem och föra ändarna inuti alla lådor. Fixering av ledarna i spåret är gjord med en lösning eller speciella distanser med ett intervall på 40 cm.
 5. Separera trådarnas ändar i kryssrutorna och utför anslutningen med färg med WAGO-block eller annan tillgänglig metod.
 6. Utsätt ledningarna i bottenplattorna, sätt på spetsarna och anslut dem till uttag och kontakter.
 7. Kontrollera prestandan för varje rad med en multimeter, anslut sedan den till panelen och täta spåren.

En viktig punkt. Ljuskabeln är ansluten enligt följande: Blå ledning (N) - Till nollbussen, Gulgrön (PE) - Till jordbussen, Återstående ledare - Till maskinen. Fasans och neutralläget i anslutningsnätet är anslutna till stift 1 och 2 på differentialbrytaren, marken är ansluten till sin egen buss.

Kompetent installation av kablar innebär installation enligt reglerna - indragna från golv, tak och dörröppningar som anges på ritningen. I distributionskartongerna i rosetgruppen byts ledarna av färger, belysning - i följande ordning:

 • nollan passerar omkopplaren och levereras omedelbart till armaturen (till kontakten intill lampans bas);
 • fasledningen går genom strömbrytaren, och sedan - till belysningsenheten;
 • jorden är ansluten direkt till motsvarande armaturkontakt.

Ett par eller en trippel slinga av omkopplare är inkopplad och med nätkabeln på ett annat sätt. Detaljer om detta i den aktuella publikationen. Titta på handledningen video:

slutsats

Självkoppling är lätt om du har elektroteknik. Ta dig tid, följ anvisningarna och anslut kablarna försiktigt i lådorna för att undvika förvirring. Kom ihåg regeln: brytaren bryter alltid faskretsen, inte nollpunkten. Slutligen, rekommendationen: Leds inte av dåliga rådgivare och ignorerar inte installationen av terminallådorna, som förbinder ledningarna i uttaget (den så kallade loop-metoden). En sådan layout är opålitlig och förbjuden av reglerna.

Kabeldragning i ett privat hus gör det själv

Statistiken är obeveklig - cirka två tredjedelar av alla bränder i stugorna beror på problem i husets elnät. Uppmärksamhetskabeln i ett privat hus borde betalas ut. Det måste alltid vara i gott skick och inledningsvis korrekt utformad. Montera det är ganska möjligt att utföra sig själv. Det viktigaste är att ordentligt planera ledningarna i husets konstruktion och montera dem innan inredningen av rummen.

innehåll

DIY ledningsinstallation

Det är vanligt att börja lägga elektriska ledningar omedelbart efter montering av väggar och tak. För att göra det kan du ringa en elektriker eller göra allt själv. Om begreppet "el" inte är något läskigt och oförståeligt, så kommer det andra alternativet att du kan spara lite på byggandet av ditt hem. Det är bara nödvändigt att ha de grundläggande färdigheterna att hantera en perforator, tang och en skruvmejsel, och inte heller att glömma rätt säkerhetsåtgärder.

Typiskt kopplingsschema för ett privat hus

Men om det finns tvivel om sin egen kompetens i denna fråga, är det bättre att överlåta installationen av elnätet till en professionell. Kostnaden för ett fel här är för högt, en brand orsakad av en kortslutning kan förstöra hela stugan. Placera kablarna med egna händer bör endast ha ett tydligt förtroende för sina egna förmågor och kunskaper. I så fall måste alla ledningsdiagram och valda kablar överensstämma med ledningsnormer och regler.

Steg för steg

Det allmänna förfarandet för installation av elkablar i huset innebär:

 • skapa en plan för att lägga ledningarna och platsen i rummen kablar tillbehör;
 • läggning av elektriska ledningar i väggar och golv, eller på dem
 • Installation av växel, kopplingslådor och uttag med brytare;
 • byter allt detta till ett enda hemnätverk
 • kontrollera prestanda för det skapade systemet och sätta det i drift.

Kritiskt svårt här är ingenting. Det viktigaste är att välja rätt ledningar så att de kan tåla lasten utan problem, glöm inte att installera skyddsanordningar och försiktigt ansluta allt till en enda helhet.

Kretskort

Innan du börjar lägga elektriska ledningar är det nödvändigt att göra en layout av deras ledningar på väggarna. Detta är nödvändigt för en korrekt förståelse av omfattningen av installationsarbetet. Dessutom kommer de "snäva" skärningsplatserna för elektriska ledningar och andra tekniska system att ses omedelbart. Till exempel, om det finns ett vattenrör bredvid kabeln, så behöver något flyttas till sidan. För att möjliggöra kontakt, även om det är möjligt i framtiden, kan vatten och el inte vara på något sätt.

När du gör markering för elkablar måste du överväga förekomst av värmeanordningar, takhöjd, plats för fönster eller dörrar

Genom de outtalade reglerna vid märkning av elektriska ledningar görs alla linjer strikt vertikalt eller horisontellt. Detta minskar risken för skador på de elektriska ledningarna under ytterligare efterbehandling och gör det lättare att hitta dem senare under reparationer.

Väggverk

Efter markeringen kan du börja borra och skära arbete. Men först måste du bestämma - ledningarna ska läggas öppna eller stängda sätt. I det första fallet är det inte nödvändigt att göra väggar, men du måste på något sätt täcka kablarna med inredning. Och i det andra kommer de att vara helt försänkta i takens och partitionernas tjocklek, men det borde vara nödvändigt att borra och borra med en perforator mycket.

Öppna ledningar

När de är öppna, läggs de elektriska ledningarna i rör, speciella plintar och kabelkanaler. De är tillverkade av brandbeständig och självsläckande plast. Om det privata huset är av trä eller logg måste du välja det här alternativet. Montera kablarna inne i trädet kan inte.

Varianter av att öppna öppna elektriska ledningar

Stängt ledningar

Stängt ledningar innebär att kablar läggs på ett dolt sätt i hålen inuti väggarna och golv. Att skapa sådana urtag i tegel eller betong måste arbeta med en hammarborr och kvarn. Det kommer att finnas mycket smuts. Men då kommer alla ledningar att ligga under ett lager av gips, vilket gör interiören mer estetisk.

Schemat för stängda elektriska ledningar måste utformas i de tidiga reparationsstadierna.

Wire preparation

Elektriska ledningar väljs utifrån elförbrukningen hos elektriska enheter på en viss linje från skärmen. Vanligtvis är alla elförbrukare i en stuga uppdelad i grupper med ungefär samma belastning, så att tvärsnittet av alla kablar i ett privathus är enhetligt.

Enligt materialet för tillverkning av trådarna är:

Den första är billigare, men tuff. Kopparböjning och läggning i spår, rör och kanaler är mycket lättare. Genom utförande kan de vara i en kärna eller strandsatta. Det rekommenderas att ta två- och trekärniga ledningar till dig själv i en privat stuga (den första för belysning, den andra för uttag med jordanslutning).

Typer av ledningar för olika kretsar

Vad man ska välja

På marknaden kan du nu köpa en rad olika ledningar. Men för självinstallation av elkablar är att välja alternativet med dubbelisolering VVG eller PVG med ytterligare märkning "ng" (stöder inte förbränning). Detta är den mest prisvärda och optimalt lämpade för att lägga i byggnader av elkraftledningar. De finns i butiker i alla sektioner. Krävs för stugan kablar med ledare på 2,5, 4 och 6 kvadratmeter. Mm är lätt att hitta.

Ingångskabel

Den tjockaste ledningen i ledningen av ett privat hus kommer att vara ingången, där den totala belastningen vilar. Från polen till elpanelen driver elektriker från elleverantören nu vanligtvis självbärande isolerade ledningar. De monterar själva själva kabeln, och då måste de göra en introduktionslinje på huset och stugan själva.

Om skölden är på gatan, kommer huset från honom att behöva prokidyvat tråd 10-16 kvadratmeter. mm. Men om du planerar att sätta en elektrisk panna eller kraftfull luftluftsventilation eller flera luftkonditioneringsapparater, måste sektionen ökas till 16-25 kvadratmeter. mm beroende på den totala effekten av all denna elektrisk utrustning.

jordning

För att öka säkerheten bör kopplingsschemat i stugan tillverkas med skyddande jordning. Hans uppgift är att skydda människor i hemmet från elektrisk stöt. Anslutning av alla hushållsapparater i huset till uttag med anslutning till "jord" är nu normen.

Hur man gör en markbana i ett privat hus

Utöver kablarna innefattar jordslingan en RCD (restströmsanordning) och en kran till marken. Den första installeras direkt i elpanelen, och den andra är vanligtvis utförd i form av hörn som drivs in i marken.

Jordningsanordningen och dess ledningar som helhet måste uppfylla kraven i EMP. Detta kontrolleras av anställda hos den försörjande organisationen när den går in i husets elektriska system i drift. Om jordningen utförs med överträdelser, kommer de helt enkelt att vägra att ansluta stugan till nätverket.

Hur man gör jordning i ett privat hus

Säkerhetsavstängningssystem och brytare

Ett annat säkerhetselement i huset kopplingsschema är en brytare (difavtomat, AVDT). Det ska inte förväxlas med RCD (differentialbrytare). De har olika syften och principen om operation. Men tydligen är de väldigt lika.
RCD kopplar från linjen endast när en läckström uppstår. Difvautomat dyrare och svårare att utföra inuti. Det fungerar även vid överbelastning i elnätet och kortslutning. Det vill säga den andra enheten innehåller initialt den första. I de flesta fall, för låghus, är en enkel RCD tillräcklig.

Junction boxar

För att förenkla installationen av ledningar i huset används kopplingsboxar. De gör anslutningen av ledningar, kopplade från olika sidor. Dessa monteringskopplingar isolerar på ett säkert sätt de elektriska ledarnas platser och, vid överhettning, förhindrar spridning av eld.

Installation och byte av kablar och konstruktioner

Byte av kabeln mellan sig och med uttag och omkopplare görs av:

 • vändningar;
 • lödning;
 • plintar med skruv och fjäderklämmor.

Den mest tillförlitliga är lödning. Detta är dock det svåraste sättet. Strängsträngar får endast appliceras om de är från samma metaller. Aluminium och koppar kan inte vridas. En sådan anslutning överhettas och smälter när ström appliceras. Ofta monteras de elektriska ledningarna i huset nu med olika terminaler. De är pålitliga och förenklar kraftigt ledningarna.

Kabeldragningsmetoder

Anslutning av uttag, belysning

Vid anslutning av belysningsarmaturer och uttag är det viktigaste att inte förvirra ledningarna. Fas till fas, noll till noll och jord till jord. Andra alternativ är uteslutna här. Och innan du ansluter huset till nätverket och levererar el till konsumenterna, kommer det inte att hindra megohm-mätaren att kontrollera isolationsmotståndet på varje rad separat.

Anslutningsdiagram över uttag och belysningsenheter

växel

Det svåraste och viktigaste elementet i stugans strömförsörjningssystem är växeln. Dess installation är bäst anfört till en professionell. Det konvergerar alla strömmar och spänningar från byggnaden. Det minsta misstaget i dess montering kommer oundvikligen att leda till problem.

Kopplingsschema över enheter till växelplattan

Inspektion och idrifttagande

Verifiering av hela systemet för elförsörjning i hemmet bör också tilldelas en specialist. Hur som helst måste du bjuda in experter från elaboratoriet. Utan sin handling kommer husets ledningar ändå inte att tas i bruk. Och om de avslöjar problem, måste de ringas igen.

slutsats

Utför ledningen av hushålls elektriska ledningar, liksom samma ventilation i ett privat hus, på egen hand enligt instruktionerna ovan är inte svårt. Huvudpunkten här är beredningen av projektet med alla beräkningar av kapaciteter och tvärsnitt av venerna, liksom montering av växelbordet. Och ledningarna att ligga på stugan och ansluta dem med socklar under kraften till ens en nybörjare elektriker-installatör.

Hur man gör uppvärmning i ett privat hus med egna händer

Uppvärmning av ett privat hus med egna händer

De dagar då ett privat hus bara kunde värma en spis har sjunkit till glömska. Bristen på varmt vatten i tillräcklig volym, behovet av att smälta spisen och hålla elden i det bidrog lite till livet utanför staden. Det var därför som många försökte flytta till bekväma höghus, där värme och varmvatten centraliserades.

Idag har mycket förändrats - överflöd och utbud av modern uppvärmningsutrustning gör att du kan göra uppvärmningen i huset själv, även utan att engagera dig av specialister. Tvärtom bor företräde i hus, eftersom varmt vatten är tillgängligt året runt, och värme kan sättas på när som helst utan att vänta på verktygs beslut.

Totalt finns det tre huvudsakliga energikällor - gas, fast bränsle och el. Om var och en av dem, liksom hur man gör kedjan strax och försörjer värmen till olika noder beskrivs vi i den här artikeln.

Köp hela värmesystemet i någon butik fungerar inte. Du kan välja enskilda element och montera dem i systemet, du kan köpa material och göra pannan och rören helt av dig själv. Oavsett vilket sätt du bestämmer dig för att gå måste du först bestämma följande parametrar:

 • vilken typ av bränsle är planerad att använda
 • vilket bränsle är ekonomiskt genomförbart.

Det första och främsta steget i värmesystemets organisation - design

Vad är hemvärmesystem

De mest kända sätten att värma från oändligheten var den ryska spisen. Bland de största nackdelarna med sådana strukturer idag är en stor storlek, vilket inte alltid är bekvämt och ojämnt uppvärmning av luften i rummet. Det är mycket varmt nära kaminen, det är varmt på två meter, i det närmsta rummet är det kallt. Moderna eldstäder, även om de har förändrats över tid, fungerar i allmänhet som en analog av en spis och kan därför endast användas som en extra värmekälla.

Den mest efterfrågade och effektiva känns igen av vattenvärmesystemet, där det uppvärmda kylvätskan cirkulerar genom rören och värmer därmed rummen.

Inte mindre effektiv, men nästan okänd, anses vara luftvärme, den viktigaste i arbetet med luftvärmekällor.

Elvärme kan kallas en relativt ny typ, som fungerar vid omvandling av el till värmeenergi, utan att använda något kylmedel.

Typ av pannor

Huvuduppgiften för uppvärmning med egna händer är att skapa ett effektivt system, mestadels automatiskt, med minimal mänsklig delaktighet i sitt arbete. Baserat på tillgängligheten av typen av bränsle och lämpligheten av sitt val bör man förvärva en viss typ av panna.

Källans huvudsakliga klassificering beror på typen av bränsle:

 • gas;
 • elektriska;
 • fast bränsle;
 • kombineras.

Moderna industriella pannor är ekonomiska, relativt tysta och lätta att använda. Den största nackdelen med sådan utrustning är volatilitet, eftersom i kärnan av varje är en fläkt som blåser luft in i kammaren eller säkerställer kylmedlets rörelse.

Undantaget gäller endast de värmepannor där en cirkulationspump med 12 volt används. Denna pump är klassad som nödutrustning och körs på ett batteri. I avsaknad av elektricitet tillhandahåller pumpen kylning av kylmedel genom rören, förutom frysning och efterföljande bristning.

Privatuppvärmningsanläggning

gas

Oavsett hur ofta gaspriserna indexeras i vårt land är det fortfarande den billigaste typen av bränsle.

Moderna gaspannor tysta, lätta att använda, skiljer sig åt i antal kretsar:

 • enkelkrets - designad endast för hemuppvärmning
 • dubbelkrets - för uppvärmning och varmt vatten.

elektrisk

Den säkraste typen av utrustning. Kan värma upp något utrymme (kraft 4-300 kW). Minus av sådan utrustning är endast i kostnaden för bränsle. Elektricitet är traditionellt den dyraste typen av uppvärmning jämfört med gas och fast bränsle.

Bland de viktigaste fördelarna är följande:

 • stort kraftutbud av pannor som kan värma upp till 350 kvm. lokaler av olika nivåer och bestående av flera rum;
 • Det finns inget behov av att organisera skorstenen och avgasventilen. Värme uppstår på grund av omvandling av el till värme, så inga förbränningsprodukter släpps.
 • miljövänlig utrustning som inte avger några föroreningar i atmosfären;
 • kompakt storlek och möjlighet att installera i något rum utan att begränsa torget och avståndet;
 • Det är inte nödvändigt att erhålla tillstånd för idrifttagningsutrustning.

Det är möjligt att värma även ett litet hus med el endast om 3 faser är anslutna och nätverket har absolut stabil spänning.

Kedjor mellan dem skiljer sig också åt i antalet kretsar:

 • enkelkrets - endast för uppvärmning;
 • dubbelkrets - för uppvärmning och vattenuppvärmning.

Fast bränsle

Det här är en förbättrad "hej" från det förflutna, uppgraderad i en sådan utsträckning att den kan lämnas i en vecka och temperaturen i huset blir bekväm. Alla fastbränslepannor är baserade på Kolpakov-principen, när pannan först värms upp, och temperaturen hålls på en viss nivå för att säkerställa uppvärmningsvärmens stabilitet.

Sådana pannor kännetecknas av en ganska hög effektivitet, men de kräver regelbundna (minst 1-2 gånger i veckan) rengöring av förbränningsprodukter, installering av skorstenen, anordnandet av avgasventilation och närvaron av ett separat rum.

Fast bränslepanna design

Fördelar med fastbränsleutrustning:

 • ett brett sortiment av bränsle (trä, kol, pellets, hängslen, avfalls- och jordbruksindustri etc.);
 • hög effektivitet, i vissa fall uppnå 92%;
 • möjlighet till processautomatisering för långa bränningsenheter.

För att värmesäsongen inte orsakar svårigheter är det nödvändigt att i förväg förbereda en viss mängd bränsle som är tillräckligt för att värma ett privat hus i 2-3 månader.

kombinerade

Denna typ av utrustning gör att du kan rationalisera kostnaden för uppvärmning och säkerställa att kedjan ständigt fungerar, beroende på tillgången på ett eller annat bränsle.

Huvudskillnaden ligger i kombinationen av fast bränsle med andra källor - el, flytande bränsle eller gas. Beroende på paret avges elektriska, fasta bränslen och universalkombinationskedjor. Valet beror på vilken typ av bränsle som finns i regionen.

Övergången mellan alternativa källor utförs genom att byta brännare, vilket är ganska svårt och fungerar inte alltid första gången.

Brännare köps alltid separat!

Välja en panna för ett privat hus, det bör förstås att detta bara är en liten del av hela värmesystemet. Det är självklart mycket viktigt, som dess funktion och underhåll av värmen i huset kommer att bero på, men också mycket beror på kedjestroppen, på uppvärmningssystemets organisation och varmvattenförsörjning.

Typer av värmesystem

Beroende på vilken värmebärare som cirkulerar i systemet praktiseras följande typer av värme:

 • vatten, där vanligt vatten fungerar som kylvätska (i vissa fall kan frostskydd tillsättas);
 • luftvärmebärare - luft uppvärmd till en viss temperatur;
 • ångrör värmer ånga;
 • elektriska - elektriska apparater är placerade runt omkretsen (värmeelement, infraröda emitterar etc.);
 • kombinerat - uppvärmningen på ett sådant sätt att källan inte bara är kylvätskan utan även andra alternativ;
 • varmt golvsystem.

Var och en av dessa metoder kännetecknas av vissa egenskaper, fördelar och nackdelar i förhållande till varandra.

Vattenuppvärmning

Detta är den enklaste formen att värma ett privat hus, vilket är lätt att göra med egna händer. Det finns inga speciella krav för att man ska kunna använda systemet. Huvuduppgiften är att korrekt beräkna antalet batterier och välj lämplig pannaffekt.

Hur man beräknar effekten

Det finns en universell formel för beräkning av effekt:

1 kW ström = 10 m2 uppvärmd yta

Det fungerar dock bara i ideal, man kan säga laboratorieförhållanden, väldigt långt ifrån verkligheten. Vid bestämning av parametern är det nödvändigt att ta hänsyn till egenskaperna hos ett visst hus - byggår, från vilket byggmaterial, närvaro av värmeisolering, typ av fönster och dörrar etc.

Till exempel, om ett hus byggdes för mer än 30 år sedan, men det är isolerat, ersätts dörrar och fönster med moderna hermetiska konstruktioner, kraften bör ökas 1,5 gånger, det vill säga med 10 kvm. kvadrat för att ta 1,5 kW. Om skrotet har byggts nyligen, men inte ordentligt isolerat, dörrar och fönster är trä och kan ses genom, bör effekten ökas två gånger redan.

Effektfaktorer

 • 2 eller flera fönster på norra sidan - 1,3;
 • 2 eller fler fönster på söder, öst och syd-östsidan - 1,1;
 • 2 eller fler fönster på västsidan - 1.2.

När man organiserar vattenuppvärmning som kylvätska verkar renat vatten, vilket inte är nödvändigt att dränera vid slutet av uppvärmningssäsongen. Det är ett slutet system där vatten cirkulerar under påverkan av en pump eller genom gravitation.

Tvingad cirkulation av kylvätska

För att säkerställa rörelsen av uppvärmt vatten genom rören behövs centrifugalkraften. Som regel används en cirkulationspump för dessa ändamål, men en konventionell centrifugalpump, endast med låg effekt, är också ganska lämplig.

Pumpens huvuduppgift är att försörja det kylda vattnet till pannan för att värma det och fördela det redan uppvärmda kylmediet genom systemet. Eftersom detta är en sluten cirkel cirkulerar en konstant volym vatten genom rören.

Installation av cirkulationspumpen i ett privathus värmesystem

Användningen av pumputrustning, även om den gör systemet flyktigt, men helt eliminerar behovet av mänskligt deltagande i pannan. Temperaturgivaren övervakar uppvärmningsgränsen, pumpen flyttar vatten gradvis från pannan till rören och baksidan. Om vi ​​pratar om en el- eller gaspanna, minskas all delaktighet till endast en sak - sätt en bekväm temperatur och glöm pannan för hela säsongen.

För att säkerställa att pannan inte fungerar, kan du köpa en 12-volts cirkulationspump som körs på ett batteri.

Cirkulation av värmebäraren genom gravitation

Idag är ett sådant system extremt sällsynt och bara i enhöghus. Här rör sig kylvätskan genom systemet genom gravitation när vattnet från olika temperaturer rör sig under påverkan av skillnaden i specifik massa.

En förutsättning för en korrekt cirkulation av vatten i ett självflödande system är installationen av rör i en liten vinkel, upp till 150.

Installation av vattenvärmesystem gör det själv

För att göra huset bekvämt och varmt är det nödvändigt att korrekt beräkna antalet radiatorer genom vilka kylvätskan kommer att cirkulera. Tänk samtidigt på att alla kedjor måste vara utrustade med avgasventilationssystem och skorsten. Undantaget gäller endast elpannan.

Hur man beräknar det önskade antalet radiatorer

Det mest korrekta sättet är att beräkna området för det uppvärmda rummet (i varje rum separat). Enligt SNiP kräver varje kvadratmeter 100 watt värme. Ta reda på rummet i rummet och multiplicera med önskad mängd värme. Till exempel, för ett rum på 20 kvm. Du behöver 2000 watt värme (20 x 100), vilket motsvarar 2 kW.

Nu bestämmer vi antalet radiatorer med antalet sektioner eller enheter. Varje tillverkare anger värmeöverföringen av en sektion av en radiator eller en monolitisk produkt. Den resulterande mängden värme dividerad med värmeöverföringskoefficienten och få antalet sektioner som omvandlas till radiatorer, eller omedelbart - antalet radiatorer.

Rör i vattenvärmesystemet

 1. Monotube, där endast hett vatten lämnar pannan

I det här fallet flyttar kylvätskan från den första till den sista kylaren och förlorar gradvis värmen. När du väljer ett sådant system bör du komma ihåg att i det längsta rummet batteriet blir nästan kallt.

Att korrigera temperaturen hos radiatorer med ett sådant system är svårt, eftersom du stänger av en radiator, stoppar du flödet av kylvätska på alla efterföljande.

 1. Tvårör - levererar varmt vatten från pannan och returvatten till pannan (retur).

Detta är det mest optimala systemet för uppvärmning av ett privat hus, där två rör levereras samtidigt till varje enhet - primär- och returledningarna. I så fall är temperaturen på alla radiatorer i alla rum ungefär lika. Det är möjligt i varje rum att öka eller minska temperaturen efter behov.

Denna ledningsmetod kallas också radiell, när ett rör med ett direktflöde matas från varje panna till en enhet och avlägsnas från den kalla.

En uppsamlare i ett sådant uppvärmningssystem utför uppgiften att ackumulera kylmedel.

Detta är ett universellt system som lämpar sig för att organisera uppvärmning i vilket rum som helst, medan det är möjligt att göra dolda kablar till varje enhet separat.

Beroende på det valda kabelsystemet bestäms antalet rör och den totala kostnaden. Enkelt rörledningar är det billigaste alternativet.

När antalet radiatorer har beräknats och systemet valt, ska rören installeras.

Tidigare användes metallrör för detta ändamål. Idag är denna lösning inte fördelaktig på grund av kostnaden och mottagligheten för korrosion, så du borde välja polypropen.

Polypropylenrör i värmesystemet

Rör läggs i alla rum som kommer att värmas, flyttas från ett rum till ett annat. Mellan rören är anslutna med ett speciellt lödjärn för plaströr.

Vattenuppvärmningssystem i ett privat hus kan monteras med egna händer, men för detta behöver du noggranna beräkningar och ett system för pannrörsystem. Den största nackdelen med ett sådant system är behovet av regelbundet förebyggande. Och var uppmärksam på att om du använder frostskyddsmedel måste det ändras vart femte år.

Luftvärme

Ett ganska populärt sätt att värma bostads- och kontorslokaler, baserat på tyngdkrafts- och tvångsventilation. Gravitationssystemet innebär luftens rörelse vid en temperaturskillnad på grund av sin naturliga cirkulation. Olika temperaturer betyder olika luftdensiteter på grund av rörelsen av varma och kalla lager.

När luftvärme installeras i rumsvärmare eller installerade ventilationskanaler genom vilka varm luft strömmar. Varje sådan värmekälla kan installeras var som helst i rummet - på väggen, i tak eller golv. På konvektionsprincipen har detta ingen effekt

Det finns 2 huvudtyper av luftvärme:

 • lokal (lokaliserad);
 • centralt.

lokaliserad

Denna metod är lämplig för uppvärmning av endast ett rum i rummet. Värmekällan kan vara:

 • luftvärmare;
 • värmepistoler;
 • termiska gardiner.

Den optimala värmeförsörjningen är en värmare som sprider värme till några meter runt. Effekten av sådan utrustning är 1-1,2 kW per timme.

Värmepistol - kraftfullare utrustning, som också direkt torkar luften i rummet. Används endast för uppvärmning av lager och industrilokaler där människor är lokaliserade under en kort tid. Effekt 2-2,5 kW per timme.

Värme gardinen är en analog av en luftkonditionering som levererar het luft till punkten. Ofta är slöjan placerad vid ingången för att samtidigt förhindra tillgång till kall luft till rummet. Effekt 1,5-2 kW per timme.

Centralvärme

Detta är ett urval av centraliserad varmluft, som fungerar enligt principen:

 • direkt eller delvis återvinning
 • full cirkulation av varmluft.

Oftast är ett sådant system valt i rum med upphängda eller sträckta tak, där ventilationskanaler kan tillverkas ovanför dem. Genom sådana ventilationshål går varm luft in i rummet och cirkulerar i den.

Det är inte lämpligt att montera ventilationskanaler i väggarna, eftersom det behövs för att dölja ventilationsaxlarna.

Kostnaden för luftvärme är dyrare och installation och kostnaden för utrustning. Källan för kylvätsketillförseln är en gas- eller elpanna.

 • filtrera luften in i rummet;
 • luftens friskhet på grund av att staketet utförs från gatan;
 • möjligheten att organisera droppbevattning och luftjonisering.
 • Ett sådant system kan endast skapas i byggnadshuset (med undantag av vattenkanonen och värmegardinen);
 • dyr installation.

Elvärme

Det mest prisvärda sättet att värma vilket rum som helst, eftersom el är överallt.

Principen för operation är baserad på driften av en elektrisk konvektor som omvandlar elektrisk energi till värme. Moderna modeller är utrustade med ett stort antal funktioner som helt eliminerar behovet av mänskligt deltagande i kontrollen av arbetet.

 • temperaturregulator beroende på tid på dagen;
 • regulator för temperaturhöjning på natt och dagtid minskning (dag nattläge);
 • upprätthåller tryck i systemet och minimitemperaturen i frånvaro av människor under lång tid;
 • övervakning av läget även vid kortsiktiga strömavbrott etc.
 • mycket enkel och enkel installation, vilket är en ganska kraft för alla;
 • exceptionellt enkel operation
 • system rörlighet, när konvektorer kan omplaceras från rum till rum om det behövs.
 • Den höga kostnaden för energi är den dyraste av alla befintliga metoder för uppvärmning.

Vid val av elvärmesystem måste det finnas 3 faser och en stabil spänning i nätverket.

Ånga uppvärmning

I detta fall sammanfaller principen med vattenprincipen, med den enda skillnaden att i stället för vatten cirkulerar ånga i rörsystemet. Installation av rör, val av pannaffekt och rörledningens organisation är helt identisk med ett vattenvärmesystem.

För ånguppvärmning används speciella pannor som genererar het ånga. Det är nödvändigt att ha ett filtersystem "Genom systemet", som renar vatten från alla slags föroreningar innan det omvandlas till ett ångtillstånd.

Fördelen med ett ångvärmesystem är bara en sak - spara, eftersom uppvärmning sker nästan omedelbart. Effektiviteten är 95%.

Nackdelarna är mycket mer:

 • utrustning - det är extremt svårt att hitta en ångpanna på den fria marknaden.
 • Den höga kostnaden för installationen, som innefattar utformningen av speciella rör och närvaron av ett filtersystem;
 • farlig drift eftersom ångtemperaturen överstiger 100 grader.

Varm golv

Den stora fördelen med detta värmesystem ligger i det stora området av värmeöverföringsytan. Detta är ett perfekt alternativ för gemensamma utrymmen - kök, badrum, korridorer, såväl som i vardagsrummet eller barnrummet.

Det bästa är att lägga ett varmt golv under de keramiska plattorna - i det här fallet fungerar det som en utmärkt ledare. Laminat och parkett är mycket mindre vanligt förekommande för golvvärme, eftersom vid förhöjd temperatur ej materialets förvrängning och dess efterföljande demontering utesluts.

En förutsättning för installation av ett uppvärmt golv är ett folielag. Detta är inte en isolator och inte en reflektor, som det allmänt är troligt. Folie används för att jämnt fördela värme över golvytan. Om du inte använder ett sådant lager, enligt de taktila känslorna, kommer golvet att likna en zebra - remsan är varm, remsan är kall.

Uppvärmda golv kan vara vatten, där varmt vatten cirkulerar genom rör och el - ett system av ledningar, där elektrisk energi omvandlas till värme.

Vatten golvvärme

En gren av vattenvärmesystemet i form av rör med liten diameter, på en plan yta. En förutsättning är användningen av ett substrat som förhindrar värmeförlust från kontakt med golvet.

Varmvattenuppsamlare

Svårigheten att installera ett uppvärmt golv är behovet av att lägga rör och ansluta dem ordentligt till det befintliga värmesystemet.

El golvvärme

Elementarinstallation och drift av uppvärmning. Den enda svårigheten som kan uppstå är den preliminära förberedelsen av ytan för att lägga ledningar eller mattor med betongskikt och lägga golvbeläggningen över ett varmt golv

Ännu lättare är användningen av elektriska mattor på befintliga beläggningar. Sådana mattor är helt säkra att använda, lätt att konfigurera. För att utesluta mekanisk skada rekommenderas att du använder ett elektriskt golv för matta eller matta.

I de flesta fall är varmt golv ett hjälpmedel i värmesystemet i huset.

Hur man väljer värme för ditt hem

Det mest korrekta när du väljer ett värmesystem och därmed är pannan orienteringen mot den tillgängliga typen av bränsle. Om det inte finns någon gasledning i något område, men det installeras redan, är det lämpligt att använda kombinerade pannor - fast bränslegas. Om det inte finns någon gas och inte planeras, men dyr el, kan du ansluta den elektriska pannan.

Varje system har sina egna fördelar och nackdelar. Även om du utför uppvärmning i huset själv, var noga med att konsultera designerna angående typ och metod. Vissa av de valda värmesystemen är ett ganska dyrt nöje att göra fel i beräkningarna.

När du till exempel utvecklar en öppen spis, spis eller fast bränslepanna med egna händer finns det risk för koncentration av koldioxid i rummet vilket leder till olyckor.

Det bästa alternativet är att köpa färdig certifierad utrustning, och redan installation och omspänning kan ske med hand.

För att förstå exakt vilken typ av uppvärmning som föredras, ska kostnaden för varje typ av bränsle och dess förbrukning per tidsenhet beaktas.

Från och med mars 2016 är bränslepriserna följande:

 • 1 liter diesel - 0,5 $. Kostnaden för 1 kW / h energi - $ 0,05.
 • 1 m3 naturgas för individer - $ 0,05. Kostnaden för 1 kW / h - $ 0.006.
 • 1 liter flaska gas - $ 0.3. Kostnaden för 1 kW / h - $ 0.020.
 • 1 kW / h el för en individ - $ 0.03.
 • 1 kg kol med i genomsnitt 0,3 USD. Kostnaden för 1 kW / h 0,05 $.

Uppvärmning av ett privat hus med egna händer: videodiagram

Den största fördelen med ett privat hus är att det finns fullständigt oberoende av olika gemensamma fördelar. Samtidigt borde de vara, men mycket mer effektivt än verktyg som erbjuds idag. Förmodligen är det viktigaste att värmesäsongen i ditt hus kan börja när du önskar och slutar när det är bekvämt för dig. Men det är också viktigt hur det kommer att passera. Och nedan kommer vi att titta på hur man anordnar uppvärmning av ett privat hus med egna händer, vi kommer att erbjuda videor och system som hjälper dig att behärska alla steg i denna viktiga process.

Värmesystemet kan inte bara köpas i en butik och installeras hemma. Självklart säljs alla dess komponenter på marknaden eller i affären, men det är omöjligt att hantera dem med en uppsättning. Att skapa ett uppvärmningssystem av ett privat hus med egna händer, först och främst måste du veta:

 • Vad värmer huset?
 • Vad är energianvändningen i systemet?

Att utforma ett värmesystem är ett av de viktigaste stadierna i ett privathuss kommunikation. Därefter måste du utföra många beräkningar för att bestämma det önskade antalet radiatorer och rör. Allt detta bör motsvara varandra i olika parametrar.

Först av allt måste du bestämma vilken typ av panna som kan värma huset.

Vad är typ av värmepannor?

Det vore önskvärt att det var varmt i ett privat hus och att det kunde uppnås med minimal mänsklig intervention. Av detta skäl måste värmepannan köpas baserat på vilken typ av bränsle som passar bäst för sin oavbrutna drift.

Kedjor kan vara:

Varning! Alla moderna modeller av pannor är mer eller mindre ekonomiska, drivs utan ljud, är små och är lätta att underhålla. Men för alla, även om det gäller koleldade pannor, krävs el att springa.

Om det finns gas i huset är det det billigaste och enklaste sättet att värma ett hem. Moderna modeller av gaspannor arbetar tyst, konstruerade för en viss kraft, kan vara dubbelkrets, vilket innebär att de både kan värma och ge bostäder med varmt vatten.

Med el kan du värma ett stort område miljövänligt och säkert. Dessutom kan kraftuttaget för pannor, som ska användas i privata hem, variera från 4 till 300 kW.

De främsta fördelarna med sådana pannor:

 • de kan värma upp till 300 m2 bostad, och de är i två eller till och med tre våningar;
 • De behöver inte speciell ventilation och skorsten.
 • de förorenar inte eller avger något
 • annan kompakt storlek.
 • Kräver kraftfulla elektriska ledningar i ett trefasigt nätverk och stabil spänning.
 • Kostnaden för uppvärmning kan vara ganska dyr.

Liksom alla kraftfulla moderna kedjor, elektrisk värme inte bara bostadsutrymmen, men också används för att värma vatten.

Fastbränslepannor är ganska effektiva. Grunden för deras arbete är handlingsprincipen för Kolpakovs ugnar. Den består av följande: En redan uppvärmd panna kräver att bränsleförsörjningen upprätthåller en stabil temperatur på kylvätskan (en gång om dagen). Dessa enheter kännetecknas av hög effektivitet, nära 100%.

Moderna koleldade pannor görs utomhus. De har en ganska kompakt storlek. Deras fall värmer inte upp under drift.

 • Det är möjligt att värma inte bara kol utan även ved, inklusive avfall som brinner (sågspån, papper, torv);
 • hög effekt;
 • små storlekar;
 • billig typ av bränsle.
 • Moderna fastbränslemodeller av pannor kan vara effektiva, men deras huvudsakliga nackdel är smuts under driften (du måste hitta en plats för lagring av kol och bortskaffad bränd ask).
 • värm upp länge (för att nå hög effekt måste det ta minst 30 minuter efter bränslet har bränt);
 • kompetent designad skorsten är viktig;
 • mer än förbränningskammaren kan hålla, det är omöjligt att fylla kol, annars kan bränslet "stubba" (bli en monolitisk struktur som inte kan vridas, uppnås, inte bruten).

Varning! Att förbereda uppvärmningssäsongen med en fast bränslepanna beror direkt på husägaren. Det beror på vad och hur mycket bränsle han köper, om det kommer värme i huset.

Dessa pannor är inte så ineffektiva, bara deras effektivitet är inte mer än 90%. Det kan bara finnas en kombination - gas och fast bränsle.

Sådana värmeenheter används när huset är byggt, och du planerar att ta med gas, men nästa vinter. Av detta skäl föredrar ägarna att köpa en koldioxidpanna och värma den första vintern med fast bränsle.

Övergången från ett bränsle till en annan sker genom att byta brännare. Detta är ganska enkelt och kan göras ganska snabbt.

Varje panna är en del av värmesystemet, men det blir inte så viktigt. Hans val, nämligen egenskaper, bör baseras på vilken typ av energibärare som kommer att cirkulera i systemet.

Vilka är typerna av värmesystem

Idag, i ett privathus kan man använda sex grundläggande typer av värmesystem:

 • luftvärme (i detta fall fungerar varmluft som en energibärare);
 • vattenuppvärmning (rör cirkulerar vatten som har värmts till önskad temperatur);
 • elektrisk (huset är uppvärmt med elvärmare);
 • ånga (ånga cirkulerar genom rören);
 • kombinerad uppvärmning (kan vara en mängd olika alternativ);

Var och en av dem har sina fördelar, men det finns vissa nackdelar.

Vattenuppvärmning i ett privat hus

Den mest prisvärda, enkla, kräver inga speciella driftsförhållanden - vattenuppvärmning. Funktionsprincipen är följande: det är nödvändigt att korrekt beräkna antalet batterier och bestämma valet av en kraftfull panna. Det är nödvändigt att hälla vatten i det färdiga systemet och i slutet av säsongen är det inte nödvändigt att tömma det.

Det bör noteras att vattnet för uppvärmningssystemet i ett privathus endast kan filtreras (medan det i de centrala näten mjukas ytterligare), så det är viktigt att välja batterierna noga.

Detta system är det enklaste att behålla. Cirkulation av vatten i den kan ske på två sätt:

Oavsett vad det var, kan systemet med vattenuppvärmning i ett privathus, gjord för hand, vara extremt stängd typ.

Funktioner av tvångsvattencirkulation

En centrifugal- eller cirkulationspump installeras i ett vattenvärmesystem. Dess huvuduppgift är att tillföra vatten till och från pannan (vid uppvärmning) vid ett visst intervall.

Moderna värmesystem har automatiserat denna process. Av detta skäl är människans engagemang absolut inte nödvändigt för att starta pumpen och kontrollera temperaturen. Energibärarens tvingade system gör det möjligt att värma ett privat hus på flera våningar väl.

Naturlig vattencirkulation

Denna metod för vattenrörelse genom systemet används idag extremt sällan. Det är byggt på fysikens elementära lagar, när kallt och varmt vatten rör sig på bekostnad av olika vikter. Vatten kan strömma genom tyngdkraft i systemet där alla rör är i en liten sluttning. Den naturliga cirkulationen av vatten är berättigad i enhöghus.

I vattnet kan värmesystemet arbeta med någon av ovanstående kedjor.

Installation av ett vattenvärmesystem i ett privat hus

Det är nödvändigt att utföra exakta beräkningar av antalet batterier och rör. Allt detta görs med hänsyn till området i rummet, som bör värmas upp. För alla pannor, med undantag för el, behöver du en skorsten.

Värmesystemet i ett privat hus kan vara:

 • med två rör (leverans och bearbetning);
 • med ett rör (uppvärmd vattenpanna).

Till att börja med placeras radiatorer på rätt plats efter nivå. Så här installerar du och väljer dem, du kan se vår video.

Nästa steg är att hålla rören. Nu är det ganska besvärligt och olönsamt att använda metallrör, och du kan enkelt installera polypropenrör med egna händer.

Polypropylen tjockväggiga rör används för uppvärmning. De placeras i alla rum (så att de kan röra sig fritt från varandra till varandra, du måste göra hål i väggarna något större än rörets diameter). De är anslutna på rätt ställen med hjälp av specialsvetsning.

Installation av ett tvårörsystem

Från pannan till expansionstanken är ett rör. Pannan ska installeras på första våningen i huset, och pannan på andra eller precis över pannan.

Efter pannan är varmt vatten riktat till pannan. Från det kommer två rör: upp med kallt vatten, ned med uppvärmd. I varje rum är rören anslutna till batterier.

Installation av ett rörsystem

För enhetens värmesystem behöver på så sätt mindre rör. Systemet kan uteslutande vara med toppledningar. Det är perfekt för små privata hus med vindar. Batterierna är anslutna i serie. Därför kommer varje nästa att bli lite kallare.

Systemet måste ha:

 • förlängd tank;
 • panna;
 • vattenreningsfilter;
 • batteri;
 • eventuellt en pump.

Varning! Att ställa in temperaturen i en bostad med ett sådant system är mycket problematiskt. Ett batteri kan orsaka att hela systemet slutar.

Så snart du bestämmer om typ av system, cirkulationsschema och rörledning, måste du skriva ett pappersuppvärmningsdiagram över huset som anger pannans, batterier, ventiler, beslag, annan tilläggsutrustning (pump eller expansionstank, cirkulationspump, säkerhetsenhet, filter etc). Du måste också mäta och rita på diagrammet avståndet mellan dem, schemat och ledningsdiameterns diameter. Samtidigt bör sådana system utvecklas för varje rum i huset och separat ett generellt system för hela huset. Att komponera dem kommer inte att orsaka några problem, och under installationen kommer allt att vara enkelt och tydligt: ​​vad och var installeras, hur man ansluter.

Installation av vatten uppvärmning ett privat hus med egna händer: videodiagram

Installationen av sådan uppvärmning innefattar följande steg:

 • Installation av en eller flera värmepannor.
 • Installation av nödvändig extrautrustning.
 • Anslutning av alla element till ett enda system med lödning (svetsning), ledningar och rördelar.

Installationen av värmepannan väljs alltid utifrån maximal förenkling av rörfördelningen runt huset och minsta förbrukning. Vid installation av en el- eller gaspanna måste man dessutom beakta platsen för en framtida eller befintlig elektrisk ledning eller gasledning.

Genom att välja installationsplatsen för en vattenkyld spis eller en fast bränslepanna, är den avgörande faktorn möjligheten att installera en skorsten på ett visst ställe i huset.

Av grundläggande betydelse för vattenuppvärmning med naturlig cirkulation är monteringshöjden på pannorna. I det här fallet desto lägre blir ingången av "behandling" till pannan. Det bästa alternativet för en fast bränslepanna är att placera den i källaren av huset eller i källaren. Vid uppvärmning av ugnsvatten är det också nödvändigt att eldstaden med värmeväxlaren (spolen, registret) i den ligger så låg som möjligt.

Installation av radiatorer

Vanligtvis placeras radiatorer vid ingången till rummet eller under fönstren. Deras installation görs beroende på storlek och typ av lämplig montering. Ju större värmen av värmeelementet är desto säkrare borde vara monteringen.

Batterierna installeras horisontellt med lilla inslag från golvet (60 mm) och från fönsterbrädan - 100 mm. Det är bra om du installerar kranar (ångventiler), automatisk luftventil och regulator för varje radiator. Stoppventiler behövs för att koppla från radiatorn från värmesystemet. Luftventilen ventilerar automatiskt luft från radiatorn, både under uppvärmningssystemet och under driften.

Rörinstallation och installation av extrautrustning

I regel startar rörledningarna från värmepannan enligt det tidigare ritade kopplingsschemat och använder de nödvändiga beslagen (tees, vinklar, kontakter, adaptrar etc.). Alla typer av rör kännetecknas av deras egenskaper vid installation och ledning.

Ledningarna kan vara öppna när uppvärmningsrören är synliga och dolda när de placeras i speciella spår eller nischer och efter installationen förseglas med kitt eller gips.

Tillsammans med distributionen av rör är batterierna anslutna och ytterligare vattenvärmeutrustning installeras hemma. I slutna värmesystem med tvångscirkulation är detta en installation av en cirkulationspump, filter, pumpens lagertank, säkerhetsenhet (tryckmätare, säkerhetsventil och luftventil). I öppna värmesystem med naturlig cirkulation är detta en expansionstank som installeras vid högsta punkten av vattenuppvärmning. Vanligtvis i öppna system med tvångscirkulation installeras expansionstanken framför cirkulationspumpen och fixeras i maximal höjd (på vinden eller under taket).

Denna uppvärmningsmetod är nu ganska populär. Luftvärme innebär närvaro i varje rum med speciella ventilationskanaler eller värmare genom vilken varm luft strömmar. Sådana anordningar är belägna på taket eller väggarna.

Det finns tre typer av luftvärme:

Denna metod att värma hemmet kan inte hänföras till en fullständig uppvärmning, men var det som det kan, det kan vara av hög kvalitet. För att göra detta måste du installera värmepistoler eller fläktvärmare i varje rum och njuta av värmen. Värme kommer att finnas i rummet, endast under förutsättning att dörrarna är stängda.

En värmeväxlare installeras i rummet, men du kan bygga den i väggen som en del av den centrala luftvärmen.

Centralvärme hemma

System där varmluft levereras till huset centralt kan vara:

 • med full återvinning
 • återvinning av direktflöde;
 • med partiell återvinning.

Ventilationskanalerna ligger som regel ovanför det gångjärniga taket, vilket ger öppningar genom vilka varm luft kommer att strömma in i rummet.

Allt detta kan göras i väggarna, om utrymmet låter dig hämta en viss del för att dölja rören.

Apparater som liknar luftkonditioneringsapparater bör installeras nära eller över entrédörrarna. Från gardinen kommer en ström av varm luft, blockerar förkylningen, tränger in i rummet medan du öppnar dörren. En sådan gardin i ett privat hus kan endast installeras vid ingången till det, förutsatt att dörrarna ofta öppnas.

Gör luftvärme i ett privat hus med egna händer blir dyrare än vatten. Alla pannor (oftast gas eller el) kan värma luften.

Fördelarna med ett sådant uppvärmningssystem:

 • Cirkulation av varmluft utförs alltid efter avslutad filtrering.
 • Huset har ett konstant flöde av frisk luft, eftersom systemet tar det från gatan.
 • Möjligheten att installera en droppfuktare.
 • Den höga kostnaden för installationen.
 • Oförmågan att montera systemet i huset.

Installation av luftuppvärmning av ett privat hus med egna händer: video, system

Självgjord luftuppvärmning av ett lanthus innebär tillgången på sådan utrustning:

 • värmegenerator;
 • luftventilation;
 • dekorativa galler;
 • fläkt;
 • ärmar för luftintag utanför huset.

De viktigaste stadierna av installationen

Luftutrustning gör det själv i flera steg:

 • installation av värmeväxlare och pannan;
 • installation, ledningsventilation;
 • isoleringsmatnings- och returkanaler;
 • skapa ett hål i väggens vägg för luftintag och montera hylsan.

Luftuppvärmning av ett privat hus börjar med installationen av pannan. Den monteras vanligtvis i källaren. Det är förbjudet att ansluta pannan till gasledningen, eftersom du behöver ringa till en specialist. Du kan göra en skorsten från ett ark av tenn. Värmeväxlarens övre del är fastsatt med tilluftsluft och en fläkt monteras direkt under förbränningskammaren. Därefter fästs en returledning från utsidan till den, varefter den första etappen kan betraktas som komplett.

Ledningsprocessen börjar alltid med anslutningen av flexibla luftventiler till huvudledningen. Vanligtvis har de ett cirkulärt tvärsnitt. Gör sedan en returluft, vars diameter är större, men utsignalen från en sådan kanal kommer att vara mindre än den för mataren.

För att förhindra kondens i hylsan ska den isoleras. Sedan montera röret i röret, genom vilket processen för reglering av hur mycket frisk luft som kommer in. När systemet är monterat är det meningsfullt att gömma alla ledningar och rör med gipsskivor, vilket ger rummet större estetik.

Grunden för denna uppvärmning är närvaron av en elektrisk konvektor i varje rum. Ju mer moderna enheter, ju mer den har funktioner. Det kan till exempel vara en temperaturregulator. Det kan vara automatiskt: Du ställer in temperaturen vid vilken konvektorn stängs av och när den slocknar tänds den.

Fördelar med elvärme:

 • hastighet på installationen;
 • användarvänlighet;
 • möjligheten att placera konvektorer mellan rummen.
 • ha ett bra eluttag
 • höga energikostnader.

Denna uppvärmning är motiverad, endast som ett tillfälligt alternativ, och där det inte finns några andra typer av bränsle.

Operationsprincipen är exakt densamma som i vattensystemet. Den enda skillnaden är att ånga cirkulerar genom rören. Denna typ av uppvärmning används i privata hem. Dess princip för drift och installation är exakt samma som med luftcirkulationen.

Det är möjligt att värma ett rum på detta sätt med hjälp av specialkedjor, som arbetar tillsammans med en enhet som genererar ånga. Systemet måste ha filter som förbereder vattnet innan det går in i gasformigt tillstånd.

Ett sådant system för ett privat hus har många fler nackdelar än fördelar:

 • ganska dyr installation (med hänsyn till specialpanna och filter);
 • Drift av systemet kan vara farligt (om ett batteri eller ett rörbrist kan en person i närheten bli bränd).

Fördelarna inkluderar energibesparingar och uppvärmningshastigheten för hela värmesystemet.

Installation av elektrisk uppvärmning av ett privat hus med egna händer: videodiagram

Elektriska pannor enligt monteringsmetoden är uppdelade i vägg och golv. En viktig fördel med en sådan panna är att inget extra utrymme behövs för installationen. Dessutom är det lätt att bära och enkelt demontera.

Installation sker så snart som möjligt. Enheten är installerad i bostäder med en yta på upp till 500 m2.

Det bör noteras att du själv kan installera elpannan och du behöver inte ha ett stort antal godkännanden (endast tillstånd från Energonadzor).

Pannan är fastsatt på väggen med förankringsbultar eller klämmor. Enheten måste hänga jämnt, horisontellt eller vertikalt (beroende på den specifika modellen).

Vanligtvis är golvkedjor installerade på specialställ, och kulventiler används för att stänga av vattnet. En viktig punkt: Under pannanslutning måste vattnet i värmesystemet stängas av.

Efter att ha anslutit pannan till värmesystemet börjar de arbeta med den elektriska delen. Du behöver installering, automatisk växling, jordning.

Ledartvärsnittet väljs med full hänsyn till tillverkarens rekommendationer och i strikt överensstämmelse med enhetens kraft. När du ansluter pannan till strömförsörjningen måste du fylla systemet med vatten och kontrollera dess drift.

Golvvärmesystem

På bottenvåningen i ett privat hus installeras ofta ett varmt golv. Den bästa värmen kommer emellertid genom keramiska plattor. Därför är anordningen av ett sådant system, där parkett, laminat eller linoleum används som golv, opraktiskt eftersom de kännetecknas av låg värmeledningsförmåga.

Uppvärmda golv är:

Kärnan i dessa system är densamma - värmen tränger in i rummet omedelbart, och installationen, som principen om operation, är annorlunda.

Vatten golvvärme

Rör som är anslutna till ett vanligt vattenvärmesystem placeras på en plan yta på ett speciellt substrat som inte tillåter värme att gå ner.

Därefter måste du utföra en kopplare, över vilken det nödvändiga golvbeläggningen är lagd. Denna metod är ganska ekonomisk men samtidigt tidskrävande. Det är mycket lättare att installera el.

Installation av vatten golvvärme gör det själv: video, system

Innan du installerar ett uppvärmt golv från uppvärmning måste du förbereda en platt och slitstark bas. Den består av ång- eller vattentätning, isolering och cement-sandskikt.

Dessutom ska rummet vara utrustad med dörrar och fönster och bör ha plasterade väggar, markerade anslutningsplatser för avloppsvatten, värme och vattenledningar.

 1. Förberedelse av golvplatta.

Om du installerar ett varmt golv på en armerad betongplatta lägger du först ett lager av vatten- eller ångisolering på den. Applicera en bitumenbaserad snedställd vattentätning eller limning med glasfiber, takmaterial, glasfiber, som också limes med kompositioner, inklusive bitumen.

Som ångspärr kan du använda en polyetylenplatta, vars tjocklek inte ska vara mindre än 0,2 mm eller liknande material. Både ång- och vattenisolering ska skydda isoleringen från fukt som kan bildas som en följd av kondensation under samspelet mellan kall jord och en varm golvplatta.

Stickning av vattentätning eller ångspärr tillverkad av en film utförs genom att stapla materialremsor med en överlappning på 10-15 cm. Om en film används, är det nödvändigt att fästa panelernas kanter med tejp. De fixar bitumenkompositioner. Varje typ av isolering leder till vertikala ytor ovanför isoleringen och limmade mot husets väggar.

 1. Förberedelse av markbotten.

Ofta byggs enskilda hus utan plattor, när de inte ordnar källaren. I detta fall utförs beredningen av krossad sten och sand i lager, med en skikthöjd inom 10 cm. Dessutom lagras varje lager och täppas.

Då häller området i rummet där du planerar att installera vattengolvet, betongblandning. För tillförlitlighet kan du lägga det förstärkande nätet.

Ytan måste vara horisontell, för vilken byggnivån tillämpas. Betong hälls över strålskenorna som, förutom att observera horisontellt läge, tjänar som termiska fogar. Enligt byggreglerna och normerna är horisontella skillnader på högst 1 cm tillåtna.

Värmeisolering är en viktig länk i systemet på ett sådant golv. Det bör täcka värme från varmvattenrör i den nedre delen av underjordiska rymden - i källaren eller marken, och därmed vice versa, direkt värma upp i vardagsrummet.

Varning! Från rätt material för att ge isolering och dess tjocklek beror på hur lönsam uppvärmningen kommer att vara.

Beräkningen av tjockleken hos ett sådant uppvärmningsskikt görs på basis av:

 • klimatfunktioner
 • väggmaterialdata;
 • grundvatten nivå - gran saknas golvplatta;
 • Rummets volym där de installerar ett varmt golv.

Tjockleken på det värmeisolerande skiktet, som används för att skrapa golv, över en kall källare eller jordbas, enligt standarderna, måste vara 50 mm. För plåtar kan det vara mindre.

I isoleringens roll använder man oftast polystyrenskum, som är täckt med folie på ena sidan. Vid användning kan det vara några olägenheter, eftersom fixering av rör måste utföras med improviserade medel, till exempel med clips eller klämmor.

Idag erbjuder marknaden ett stort antal plåtar av expanderad polystyren, styling utförs med bästa kvalitet och snabbare. Deras design ger en säker passform mellan dem som ett resultat av låsningsanordningar. Som ett resultat skapas en fast, solid och jämn bas.

Detta material är täckt med ångspärr i form av en polystyrenfilm och kännetecknas av hög densitet. Dessutom finns i plåtarna av speciella kanaler där uppvärmningsrören läggs.

Deras installation kräver inte ett måttband eller andra mätverktyg, eftersom det finns en linjär markering på sina kanter. Således kan installationen ske mycket snabbare. Därför är fördelarna med sådana plattor överflödiga så att du kan stoppa ditt val på dem.

Det är viktigt att lägga polystyrenplattorna på golvområdet, inte bara på de platser där golvvärmerören passerar. Detta kommer att vara nyckeln till betongskiktets höghållfasthet, liksom tillförlitligheten i hela värmesystemet.

El golvvärme

Avviker med enkel installation. Klarlackade mattor läggs på ytan, och en minsta screed är gjord från ovan. Det är sant att du kan göra det utan det.

Ett billigare alternativ erbjuds också. På ett speciellt substrat måste du lägga kabeln, vilken är fixerad, och på golvbeläggningen eller på golvet.

Vanligtvis representerar golvvärme endast en del av det totala värmesystemet.

Installation av elektrisk golvvärme gör det själv: video, system

Vi föreslår att vi beaktar den oberoende installationen av ett elektriskt golv i ett privat hus (på samma sätt som det produceras i lägenheten). Du måste försäkra dig om att kablarna i huset kan hantera belastningarna från värmeelementen, och du har installerat automatiska strömbrytare av en viss effekt.

Innan du installerar ett varmt golv måste du lägga ett skikt av isolering av skummet polystyrenskum, 20-50 mm tjockt. Detta är viktigt om det finns ett kallrum under golvet. Värmeisolering måste läggas på en jämn botten och för tillförlitlighet skulle det vara trevligt att lägga den på ett speciellt lim.

Då behöver du producera förstärkt screed, med en lösning tjocklek på 10-20 mm. Du kan förstärka både plast och galvaniserat gipsnät. En folie läggs över screed för att reflektera infraröd strålning från värmeelementen.

Vi börjar installera elgolvet med egna händer och välja värmekabelns placering, med hänsyn till placeringen av olika möbler, se till att ledningarna är upp till 5 cm från möblerna. När du lägger upp värmekabeln måste du fixa den till den nedre basen med polyuretanskum och häll det sedan med en cement-sandskrot eller färdigblandning.

Du kan se de olika tekniska svårigheterna som uppstår vid installationen genom att studera videoproduktioner om installation av elvärme med egna händer, där de utförs av erfarna hantverkare. Tillsammans med att du lägger kabeln i tjockleken på screed stacken och sensortemperaturkontrollsystemet, installera termostaten (på ett ställe), vilket gör att du kan justera golvets temperatur efter eget gottfinnande.

Med hjälp av den kombinerade uppvärmningen i huset kan du göra detta: i vissa rum, ofta i badrummet, i köket, korridorerna, uppvärmda golv är ordnade, och i sovrummet och vardagsrummet vattenuppvärmning. Men du kan gå på ett annat sätt: hela huset kommer att vara vattenuppvärmning, och i flera rum (till exempel, som slutfördes senare) - el. Det mest lönsamma alternativet är när det finns ett kylmedel och en panna i systemet.

När du har monterat något av ovanstående värmesystem måste du starta energibäraren och ansluta pannan. För att göra detta rekommenderar vi att du bjuder in en specialist från det servicecenter där pannan köptes. Lanseringen kommer att ske normalt, och du behöver inte vänta på några överraskningar från uppvärmningssäsongen och nästa gång behöver du inte en sådan specialists tjänster.

Uppvärmning av ett privat hus med egna händer: diagram och installationsregler

Det är svårt att föreställa sig ett modernt hem utan ett värmesystem. Det finns olika sätt att skapa sådana system. Skillnaden ligger vanligen i det använda bränslet - gas, kol, pellets, ved. Värmepannor är uppdelade i gas, fast bränsle, pellets och el. För någon hantverkare att rita ett diagram och montera värmesystemet i sitt hus är det ganska lönsamt. Det är ju ingen hemlighet att de flesta uppvärmningssystemen är uppfunna av vanliga människor, utövare, inte belastade med vetenskapliga titlar och regalia.

Fördelen med egenproducerad värmekrets är att avsevärt minska ekonomiska kostnader. Naturligtvis, när du väljer gasuppvärmning måste du betala för projektets utveckling och arbetet, med tillträde till specialister, för installation och igångkörning av pannan. Om det är planerat att installera en fast bränslepanna, kan alla steg från konstruktionen till lanseringen av systemet utföras oberoende. Utan tvekan är skapandet av ett privathus uppvärmningssystem en komplicerad teknisk uppgift.

Naturligtvis, de specialister som har erfarenhet av design och installation, löser och löser detta problem snabbt och bättre. Om ett beslut fattas för att locka dem, är det nödvändigt att tydligt definiera graden av deras deltagande i skapandet och installationen av systemkonturen. Möjliga alternativ:

 • nyckelfärdiga arbeten;
 • utförande av en del av arbetet (design eller installation);
 • experter i rollen som konsulter, är arbetet gjort självständigt.

Huvudelementen i värmekretsarna

Privata hus värms upp av värmesystem. De använde en bekväm och mångsidig metod för att leverera värme med hjälp av ett kylmedel. Värmebäraren kan värmas upp på olika sätt. Ofta använder ägare flera vattenvärmeanordningar.

Eventuella uppvärmningsplaner i ett privathus består av följande komponenter:

 1. värmegenerator (panna);
 2. Det befintliga systemet för uppvärmning av ett privat hus, inklusive utrustning och utrustning.
 3. styr- och värmeanordningar.

Om du vill skapa en uppvärmning av ett privat hus med egna händer, väljs systemen utifrån möjligheterna. Det finns få alternativ, det finns bara två av dem:

 • ett-rörsystem - alla batterier är anslutna till ett rör, genom vilket tillförsel och returflöde utförs;
 • tvårörsskema - separata rör för matning och "retur".

Det är svårt att avgöra vilket system av ett privat hus för uppvärmning som är svårt, särskilt för en icke-expert, så du borde definitivt rådfråga en professionell. De flesta experter på värmekretsar är övertygade om att ett privathus med två rör uppvärmning är optimalt. Det finns en felaktig åsikt om de lägre kostnaderna för ett ett-rörsystem.

Många experters åsikt är motsatsen - ett rörsystem är dyrare och det är svårare att konfigurera och justera. Principen för sitt arbete är den sekventiella rörelsen av vätska genom radiatorerna, vilket innebär att temperaturen från batteriet till batteriet sjunker, så du måste öka systemets kraft. Huvudröret väljs större diameter. Dessutom är det ömsesidiga inflytandet av värmeanordningar på varandra mycket starkt. Denna effekt gör det svårt för automatisk kontroll.

Var tillämpas ettrörsuppvärmningssystemet?

Uppvärmning av småhus med framgång ger möjlighet att värma Leningrad-systemet, varav det finns så många som fyra sorter. Bland dem finns två typer av enrör / två-rörs öppna system och två enrör / två-rörs slutna system.

För ett litet hus är uppvärmningssystemet för ett privathus som skapas med egna händer valt att vara ett enda rörsystem, men med antalet batterier högst 5, om det finns fler, värms de sista radiatorerna dåligt. När man startar uppvärmningen av ett hus med två våningar, fungerar systemet "Leningradka" också framgångsrikt, men antalet batterier är högst sex.

Monotube vertikala värmesystem fungerar bäst.

Det uppvärmda kylvätskan av samma temperatur levereras till alla vertikala stigare, och batterierna i de övre och nedre våningarna är anslutna i serie.

Funktionerna hos de två rörs konturledningarna

Tvårörsystemet är representerat av flera sorter. De har ett annat kopplingsschema för radiatorerna i ett privat hus, och kylvätskans rörelsevektor.

I små privata hus används dessa typer av två-rörs värmesystem:

Korta egenskaper hos två-rörsystem

Dödsändningssystemet - hela rörledningsnätet består av två armar (grenar) en åt gången levereras och å andra sidan axlar kylvätskans retur. Vattenrörelsen sker i motsatta riktningar.

Associerat tvårörsystem - den omvända axeln tjänar som en fortsättning av leveransarmen (gren), dvs systemet är slingat. Ett sådant system för att ansluta uppvärmning i ett privat hus är välförtjänt populärt.

Samlare - det dyraste kopplingsschemat för uppvärmning av ett privat hus på grund av behovet av att lägga rör på varje batteri, och deras läggning är gömd.

Öppet "gravitation" två-rörsystem

Tänk på den inmatade uppvärmningen i ett privat hus med egna händer, den två-röriga öppna kretsen är vald och en öppen tank installeras överst på konturen. Från tankens höjning beror på trycket som bestämmer vätskans hastighet i "gravitationen" -systemet. Den största fördelen med ett tvårörsystem är att vattnet rinner till radiatorer med samma temperatur, och den tydliga separationen av rörledningarna i tillförsel- och returröret underlättar automatisering av kontrollen.

För framgångsrikt drift av "gravitation" -systemet under installationen är en lutning på 3-5 mm / m försedd. På grund av tyngdkraften kan ett värmesystem av någon typ fungera om de nödvändiga förutsättningarna skapas - höjden av bärrörledningsledningarna för naturlig cirkulation. Det är nödvändigt att beakta - systemet med tyngdkraftsfrihet kan bara fungera med en öppen expansionstank.

Stängt tvårörsystem

Monterad ånguppvärmning i ett privathus valt stängt system, och dess utseende beror på byggnadens höjd. Om huset är envåningsläge, läggs två grenar av rörledningen - leverans och retur "och värmeanordningar är parallella med dem.

Och för att montera uppvärmning av ett privathus med två våningar med egna händer, måste ledningsdiagrammen innehålla det önskade antalet vätsketillförselgrenar. En gren av uppsamlaren bör driva batterierna på översta våningen, den andra axeln matar bottenbatterierna. Vattnet som gav upp värmen återgår till pannan genom returröret. Ett slutet system måste ha en cirkulationspump för att skapa ett huvud.

Uppvärmd golv - jämn och bekväm uppvärmning

Systemen för uppvärmning av ett privat hus blir populära - bekväma varma golv. Det praktiska genomförandet av ett sådant projekt består i att lägga hundratals meter rör, vanligtvis polypropen, för montering av värmekretsen. Rörens ändar har utsikt över fördelningsgrenröret. Vätska i varmluftsnätet rör en separat cirkulationspump.

Installation av värmesystemet

Positivt lösa problemet - hur man gör uppvärmning i ett privat hus, dess system ges ovan, kan du, om du följer vissa regler och arbetssekvenser. Installationsarbetet börjar med installationen och efterföljande omkoppling av pannan. Gaspannor med en kapacitet på upp till 60 kW, monterad i köket. Alla regler för installation av pannor beskrivs i instruktionerna för dem.

Uppvärmning av pannan är processen att ansluta nödvändig utrustning.

Att installera värmekretsen från gas (metall) rör på två sätt - genom att svetsa och använda gängade anslutningar. Naturligtvis kan svetsmetoden snabbt skapa ett system, men det kommer att visa sig vara oskiljbart. Genom att ansluta rören i systemet med gängade anslutningar kan du enkelt ändra konfigurationen när som helst eller byta ut någon del av linjen. Särskild uppmärksamhet, med eventuella installationsmetoder, kräver ett kopplingsschema över värmeväxlare i ett privat hus, och det måste dras och beräknas i förskott.

Dubbelkretsuppvärmningssystem

HWS (varmvattenförsörjning) skapar ett privatvärmesystem med dubbla kretsar. Ett kopplingsschema ritas före installationen och monteras sedan på den valda varmvattenförsörjningspunkten. Gasförbrukningen vid användning av ett dubbelkretssystem ökar något. Med intensivt urval av varmt vatten är förbrukningen högre med 25%.

Funktioner vid användning av polypropenrör

Genomförandet av uppvärmningssystemet i ett privat hus av polypropen har många fördelar. Polypropylenrör är billigare och lättare än metallrör, de rostar inte. Plaströr behöver inte måla, de har ett bra utseende och försämrar inte inredningen i rummet. Förfarandet för att skapa ett värmesystem av polypropenrör liknar en montering från en formgivare. Rör snabbt och effektivt kopplat till en svetsenhet.

Följande utrustning, verktyg och material används för montering av polypropenrör:

 • polyfussvetsapparat;
 • speciell sax för rör;
 • måttband;
 • punch;
 • polypropenrör (beräknad diameter);
 • koppling;
 • beslag;
 • kvadrater;
 • ventiler;
 • fästanordningar.

Obs! Antalet nödvändiga material, verktyg och komponenter bestäms före installationen efter att värmekretsens ritning har ritats. Kopplingar, kulventiler och tillbehör köps beroende på typ av panna, det valda systemet och polypropenrörets storlek.

Vattenuppvärmning

Om du tillämpar elektrisk uppvärmning av ett privat hus med egna händer beskrivs kretsarna för anslutning av kretsarna ovan. Den elektriska pannan kan betecknas som huvudvärmekälla eller som säkerhetskopia om huset redan har värmekälla, som till exempel en gaspanna. Den elektriska pannan förbrukar betydande kraft, så ledningens tvärsnitt måste motsvara den ström som förbrukas.

Det är inte nödvändigt att göra förstärkta kablar i hela huset, lägg bara lämplig kabel från mätaren till pannan. Eftersom elpannan är en apparat som värmer vattnet, kommer ett slutet system eller ett gravitetsvärmesystem av ett privathus att fungera som ett standardprogram. Ordningar för rörledningar skiljer sig inte från de ovan beskrivna systemen.

Tre typer av elektriska pannor används för att skapa elektrisk uppvärmning:

 1. elektrod;
 2. induktion;
 3. panna med värmare.

Man tror att värmepannan, som har passerat tidens test, är mer tillförlitlig. Det är tillrådligt att hälla mjukat vatten i systemet så att det finns mindre skala på värmeelementen. Elektriska pannor har hög effektivitet, men det största hindret för deras breda distribution är det växande priset på el.

Vatten uppvärmning ett privat hus med egna händer, schematiska mönster

Med den oberoende byggandet av förortshus, undrade alla hur man skulle göra vattenuppvärmning av ett privat hus med egna händer, han letade efter system för möjliga strukturer överallt. Idag finns det många olika alternativ för vattenvärmesystem. De kan enkelt delas in i bara tre huvudtyper. Utrustning och material för dem alla används samma, men designen är annorlunda. Vilka är de viktigaste skillnaderna och vad är fördelarna med varje system?

När du köper radiatorer väljer du beprövade tillverkare.

 • olika ventiler, utan vilka det är omöjligt att bygga upp vattenuppvärmning av ett privat hus med egna händer. Anslutningssystemet är ganska enkelt;
 • expansionstank för att kompensera för övertryck i systemet;
 • en cirkulationspump, som exempelvis ingår i uppvärmningsschemaet i ett våningshus med tvångscirkulation.

Det här är nästan en uttömmande lista över den utrustning som behövs för att göra vattenuppvärmning av ett privat hus med egna händer. Det finns tre system för installation och anslutning av radiatorer:

 1. Med användning av ett enda rör.
 2. Med användning av två rör.
 3. Använda samlare.

Monotube värmesystem med cirkulationspump

Enligt typen av kylmedel kan alla system uppdelas i uppvärmning med naturligt vattenflöde och tvingas. Naturlig cirkulation utförs på grund av förändringar i vattentemperaturen. Varm vätska stiger, eftersom den har en lägre densitet, och kyla rinner ner. Den tvingade cirkulationstypen uppstår på grund av de pumpar som installeras i rörledningen eller är placerade direkt i pannan.

Hur man ordnar vattenuppvärmning av ett privat hus med egna händer, installationssystem

För att göra vattenuppvärmning av ett privat hus med egna händer, måste installationsprogrammen studeras i detalj. Det första steget är dock att fylla på alla nödvändiga material och utrustning, vars behov beräknas i förskott beroende på vilken typ av batteriladdning.

Moderna gaspannor - en bra lösning för ett pålitligt värmesystem

Bra råd! Köp kedjor, batterier och annan utrustning endast från välrenommerade tillverkare. Billiga analoger uppfyller inte alltid kraven och kan vara farliga.

Det enklaste sättet att ansluta radiatorer till pannan är att bygga ett rörsystem med ett rör. Schemat för denna design förutsätter närvaron av endast ett rör, som ligger längs hela omkretsen av huset. Den kommer ut ur pannans matningsrör och går in i baksidan. Utlopp från detta rör går nära varje radiator, till vilken den är ansluten via avstängningsventiler eller direkt.

Principen för ett rörsystem med naturlig vattencirkulation

En sådan anordning är inte bara det enklaste, men också det billigaste, både vad gäller material och installation. Användningen av ett enda rör eliminerar behovet av att tillverka ett flertal rörutlopp, och olika små saker spenderas mycket mindre. Det är ingen hemlighet att dessa tillbehör till en kostnad utgör en betydande del av kostnaden för all uppvärmning i ett hus. Användningen av ett rörsystem, vars system är enkelt, är motiverat i småhus med en okomplicerad utformning av rummen, eftersom vattnet passerar genom hela ringen och har tid att svalna avsevärt. I detta avseende värmer de sista radiatorerna på vägen mycket mindre än de första. Därför, om byggnaden är stor, kommer i slutet av sin väg att köldmedlet förlora all sin energi och kommer inte att kunna värma de sista rummen. Detta gäller särskilt den naturliga typen av vattendropp.

Boilerum i ett privat hus med modern uppvärmningsutrustning

Vid konstruktion av ett-rörsuppvärmningssystem bör designschemat antas en liten lutning, i storleksordningen 3 till 5 grader. Detta kommer att säkerställa effektivare drift av hela strukturen. Dessutom måste alla radiatorer vara utrustade med luftkranar, vilka behövs för att upprätthålla ett stabilt tryck i systemet med blödningsluft. Dessa kranar har små hål och vrids av med en vanlig skruvmejsel.

Anslutningsdiagram över radiatorer till tvårörs värmesystem

Bra råd! När det är nödvändigt att rengöra eller byta batteri, kan du inte tömma vattnet och inte stoppa hela systemet, för det här måste du använda Mayevskys kranar. De ansluter radiatorn till rörbögen. Om batteriet måste avlägsnas kan knapparna helt enkelt stängas.

Till skillnad från det föregående är det två-rörsuppvärmningssystem, vars system förutsätter närvaron av två rör: leverans och retur, är mer komplex i enheten. Den är utformad så att matningsröret går direkt in i varje batteri och returröret går ut ur det. Detta kallas också en parallellanordning, eftersom alla radiatorer är anslutna till pannan via rör, inte i ordning, men parallellt.

Ett tvårörsuppvärmningssystem, vars system är mer komplext, kräver ett större antal rör och anslutningsdelar. Därför är det dyrare. Samtidigt är det effektivare, eftersom alla batterier värms upp lika, oavsett plats, nära pannan eller i det längsta rummet. Sådana kablar används oftast i två våningar hus och stugor.

Anslutningsdiagram över ett två-rörsuppvärmningssystem i en två våningar stuga

En viktig fördel med en sådan anordning är att varje batteri fungerar nästan oberoende av de andra, eftersom det har sin egen krets. Därför kan det enkelt bytas ut eller repareras utan att det påverkar resten av strukturen. På grund av att tvårörsuppvärmningssystemet har ett parallellt radiatoranslutningsschema är det mycket enkelt att reglera temperatur och tryck i dem, vilket kommer att ge ytterligare besparingar på bränsleresurser.

Bra råd! Vid användning av ett tvårörs värmesystem är det lämpligt att använda en cirkulationspump. Det kommer att öka effektiviteten och hastigheten på uppvärmning av batterierna.

Diagram av ett öppet värmesystem med en cirkulationspump

En annan typ av ledningar är samlare. Detta är det mest komplexa systemet, vilket innefattar användningen av ett stort antal olika rör och specialdistributionsanordningar, kallade manifolder. Systemets princip med ett uppvärmningssystem av ett våningshus med tvångsflöde är att kokande vatten från pannan går till specialsamlare, som fungerar som distributörer mellan olika radiatorer. Varje batteri är anslutet till det med två rör. Ett sådant system, med dess effektivitet, kan inte skryta av billighet. Det kan reglera temperaturen inte bara på varje krets utan även på varje batteri, vilket gör att du kan skapa din egen temperatur i vilket rum som helst.

För uppbyggnad och installation av uppsamlaren är det bättre att bjuda in experter

Ett sådant uppvärmningssystem är gjord för ett enhöghus med tvångsflöde, eftersom vattnet inte naturligt kan cirkulera genom många rör och grenrör. Kärnan i detta system är att precis intill pannan kraschar en centrifugal cirkulationspump i returröret, som kontinuerligt pumpar vatten genom pumphjulet. På grund av detta genererar systemet det tryck som behövs för att helt pumpa hela linjen, värma alla batterier jämnt. Om du köpt en dyr väggmonterad automatisk panna, har det troligtvis en cirkulationspump installerad, vilket är inställt på det optimala trycket för denna panna. Om du har en enkel panna, bör du, när du köper en centrifugalpump, rådgöra om dess kompatibilitet med det tryck som skapas med denna panna för att undvika en nödsituation.

Uppvärmningssystemet för kollektorn, sammanställd av en specialist

Samlarprogrammet används sällan i två våningar hus, eftersom det, trots att det är effektivt, är mycket besvärligt. Layouten för de två våningarna blir för komplicerad. Därför är det endast efterfrågan i uppvärmningsplanen i ett envåningshus med tvångsomlopp.

Bra råd! För enheten i ditt förortens privata husuppsamlingsvattenvärmesystem måste du ta hand om att köpa det önskade antalet termostater och avstängningsventiler. Detta gör att du kan justera klimatet i huset i halvautomatiskt läge.

Cirkulationspump för tvångssirkulation av vatten i värmesystemet

Sammanfattningsvis ovanstående kan noteras att valet av de tre befintliga typerna av vattenvärmekabeln ska genomföras medvetet. I ett litet ettvåningshus kan endast ett rör läggas. Detta system kallas också "Leningrad". Om området i huset är betydande eller det är två våningar, då är det bättre att göra ett två-rörs värmesystem med ett returrör. För att skapa ett modernt och effektivt uppvärmningssystem i ditt hus kan du montera det enligt kollektorsystemet. Det kommer att kosta mer, men effektiviteten blir mycket högre. Det viktigaste är att alla skapade system alltid ska fungera bra och tillförlitliga under några, även svåra, förhållanden. För att göra detta måste du bygga det enligt alla regler och rekommendationer.